"ซูเปอร์โพล" ชี้ม็อบต้องการปฏิรูปการศึกษา มากกว่า สถาบันฯ

สำนักวิจัย "ซูเปอร์โพล" ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ชุมนุม "ม็อบ 3 นิ้ว" เผยผลสำรวจ พบว่า ความต้องการปฏิรูปการศึกษามากกว่าสถาบันฯ และต้องการสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ

สำนักวิจัย "ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจความเห็น หรือโพลล์ "ความต้องการแท้ หลังม็อบ 3 นิ้ว" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,293 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม ปรากฎว่า...
ผลสำรวจประเด็นแรก ความต้องการของม็อบเยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 83.6 มองว่า มีความหลากหลายของความต้องการมากกว่าแค่ชู 3 นิ้ว โดยประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ร้อยละ 90.6 ระบุว่า ความต้องการแท้ๆ ของม็อบ 3 นิ้ว คือ ต้องการสิทธิชอบธรรมตามกฎหมายและสังคม เปิดรับและคุ้มครองความหลากหลายของเพศสถานะ หรือ LGBTQ ต้องการความเสมอภาคการศึกษา ต้องการอิสระทางความคิดของเด็กและเยาวชน ต้องการมีความหวัง มีชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ดี มีอนาคตที่ดี ต้องการเสรีภาพแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา ทรงผม
เมื่อถามถึงความต้องการระหว่าง "ปฏิรูปการศึกษา" กับ "ปฏิรูปสถาบัน" พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 94.1 บอกว่า ต้องการปฏิรูปการศึกษามากกว่า ปฏิรูปสถาบัน ในขณะที่ร้อยละ 5.9 ต้องการปฏิรูปสถาบันมากกว่าปฏิรูปการศึกษา

"ซูเปอร์โพล" ชี้ม็อบต้องการปฏิรูปการศึกษา มากกว่า สถาบันฯ


ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ ซูเปอร์โพล บอกว่า ผลโพลล์ครั้งนี้ชี้ชัดว่า คนส่วนใหญ่ต้องการปฏิรูปการศึกษา มากกว่าปฏิรูปสถาบัน และต้องการสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ มากกว่าการล้มล้าง ฉะนั้นถ้ารัฐบาลและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำงานตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของแต่ละกลุ่มได้จริง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ก็จะทำให้ยุติปัญหาการชุมนุมและความขัดแย้งในขณะนี้ได้

"ซูเปอร์โพล" ชี้ม็อบต้องการปฏิรูปการศึกษา มากกว่า สถาบันฯ