ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จัดปาร์ตี้"หมูกระทะ"เลี้ยงส่งปลดประจำการ

79 1
จัดปาร์ตี้หมูกระทะเลี้ยงส่งปลดประจำการ

พิษณุโลก - มณฑลทหารบกที่ 39 จัดพิิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการอย่างสมเกียรติ ตามหลักการป้องกันโควิด-19 เผยมีการจัดปาร์ตี้ "หมูกระทะ"เลี้ยงส่ง ก่อนปลดประจำการกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2563 ที่ห้องประชุมแควน้อย 39 ชั้น 2 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พล.ต.นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการอย่างสมเกียรติ ส่งทหารกองประจำการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ 39 ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2561 และผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งได้รับราชการมาครบตามระยะเวลาที่กำหนดและต้องปลดเป็นทหารกองหนุน เดินทางกลับภูมิลำเนา จำนวน 76 นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกนาย และนายทหารชั้นประทวนของมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมพิธี ด้วยความพร้อมเพรียง

โดยทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และมอบกระเป๋าสะพายหลังให้แก่ทหารกองประจำการทุกนาย พร้อมกับกล่าวให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่เข้าร่วมพิธีว่า ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการใน มณฑลทหารบกที่ 39 จนครบวาระปลดประจำการ พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุน นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ


รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ แม้ว่าทุกคนจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องเป็นทหารกองหนุน โดยพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน และขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว อีกทั้งขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ก่อนปลดประจำการ 1 เดือน ทางมณฑลทหารบกที่ 39 ได้มีการจัดอบรมวิชาชีพทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต นอกจากนั้นได้จัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพล โดยได้นำกำลังพลทหารกองประจำการ ที่จะปลดในวันที่ 1 พ.ย.2563 ไปร่วมกิจกรรมสันทนาการรับประทานอาหารร่วมกัน ที่ร้านหมูกระทะภายในตัวเมืองพิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ ให้มีความภาคภูมิใจที่เข้ามารับใช้ชาติของตนเอง

ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดรถโดยสารปรับอากาศ และรถบรรทุก FTS รับ - ส่ง ทหารกองประจำการเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย โดยมีผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น นายทหารชั้นประทวน ทหารรุ่นน้อง ได้ตั้งแถวร่วมส่งทหารกองประจำการ หรือน้องคนเล็กกองทัพบก ที่ปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนกลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทั้งการตรวจคัดกรอง ทหารทุกนายจะต้องไม่มีไข้ ไม่มีการติดเชื้อ ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง

นอกจากนี้ให้หน่วยทหารได้มีการจัดยานพาหนะเป็นส่วนรวมไปส่ง น้องๆ ทหารกองประจำการ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และในพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม และการแจกชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ดูแลครอบครัวและชุมชนต่อไปอีกด้วย

เรื่องโดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี | ภาพโดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend