ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประธานบอร์ดจี้ "กกท." เอาจริงระบบประเมินผลสมาคมกีฬา

37 0
ประธานบอร์ดจี้ กกท. เอาจริงระบบประเมินผลสมาคมกีฬา

ประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 11/2563 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบ ผลการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย " บิ๊กป้อม" จี้ กกท. เข้มข้นกับระบบประเมินผล การบริหารจัดการสมาคมกีฬา ตามแนวทางพัฒนากีฬา การใช้ตัวชี้วัดให้เหมาะสม ตามความแตกต่าง

วันศุกร์ที่   30 ตุลาคม    ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ  ( สมช. )   ภายในทำเนียบรัฐบาล   พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2563  โดยที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขของ    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  ประจำปี พ.ศ. 2563 และมีการพิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รัฐวิสาหกิจ   การขอความเห็นชอบ แผนการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า  ได้ขอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย  (  กกท. )  นำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด    เรื่องที่เน้นย้ำ  คือ   ระบบประเมินผล การบริหารจัดการสมาคมกีฬา ตามแนวทางพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาตัวชี้วัดให้เหมาะสม สอดคล้องตามความแตกต่างของแต่ละสมาคมกีฬาอย่างแท้จริง  ด้วยการพิจารณาความเหมาะสม    การสนับสนุนสมาคมพี่เลี้ยง   ในการช่วยเหลือสมาคมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินรวมถึงให้มีการประเมิน และปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลนี้ ในห้วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในส่วนของ แผนการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร ประจำปี 2564 ทั้ง 10 ขอให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทุกรายการโดยเฉพาะ ในหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ที่มีผลการประเมินยังไม่คงที่ในห้วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา   ขอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  กำกับดูแล ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย N์ation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend