ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

118 0
ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิด "โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม" ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สถานพยาบาลและสื่อมวลชน ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ให้การต้อนรับ

นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม  กล่าว        ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม" ว่า การจัดโครงการฯ      ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม รวมทั้งความเข้าใจ          ในสิทธิประโยชน์ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันสังคมของ           สถานประกอบการ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ สถานพยาบาลและสื่อมวลชน  ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และตาก โดยกำหนด    จัดโครงการฯ 2 วัน คือวันที่ 28 และ 29 ตุลาคม 2563 

โดยมีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 โดยนางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4อ. ตามนโยบาย Healthy Thailand การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน การเสวนางานประกันสังคม         เรื่อง "รู้สิทธิ สร้างสุข(ภาพ) กับประกันสังคม" โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน และ   นางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนายเอกณรินทร์ ใจมะโน นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์