ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กลุ่ม ปตท.ร่วมกับ Agoda มีนโยบายสนับสนุนการขยายร้านกาแฟ Café Amazon for Chance

104 0

ทางกลุ่ม ปตท.ร่วมกับ Agoda มีนโยบายสนับสนุนการขยายร้านกาแฟ Caf Amazon for Chance เพื่อการจ้างงานผู้พิการทางการได้ยินให้มากยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมบริจาคเงินให้ทางบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม โดยได้บริจาคเงินรวมประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อสร้างร้านกาแฟ ร้าน Caf Amazon for Chance สาขา The Offices @ Central World เพื่อส่งเสริม, พัฒนาอาชีพ และจ้างงานกลุ่มผู้พิการ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกเหนือจากการจ้างงานผู้พิการให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจแล้ว ร้าน Caf Amazon for Chance สาขา The Offices @ Central World ยังเป็นสาขาสองที่นำร่องขายผลิตภัณฑ์เบเกอรีจากฝีมือผู้พิการในความดูแลของ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) ภายใต้ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรีชื่อว่า "60+ Bakery and Chocolate Caf" โดยร้านดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร และสนับสนุน ธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการเพื่อคนทั้งมวล ให้คนพิการทุกประเภทสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยมีการฝึกอาชีพทั้งด้านบาริสต้าและการทำเบเกอรี เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ติดตัวในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังสามารถสานต่อไปยังธุรกิจส่วนตัวได้ในอนาคต

ในปี 2558 APCD ได้มีการจัดอบรมโครงการต้นแบบในภาคธุรกิจอาหาร ทั้งขนมอบและกาแฟ ซึ่งเป็นที่มาของร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงเป็นที่มาของชื่อ 60+ Plus ซึ่งหมายถึงการถวายพระพรพระองค์ท่านให้ทรงพระเจริญ

โดยกลุ่มผู้พิการที่เข้ามาฝึกอาชีพในร้าน 60+ Bakery and Chocolate Caf จะเป็นผู้พิการทุกประเภท อายุตั้งแต่ 17-65 ปี ทั้งผู้พิการทางร่างกาย ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน ด้านความบกพร่องทางจิต ออทิสติก สติปัญญา และการเรียนรู้ โดยไม่จำกัดว่าจะเปิดรับผู้พิการประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

ร้าน Caf Amazon for Chance สาขา The Offices @ Central World มีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. โดยร้าน Caf Amazon for Chance ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารThe Offices @ Central World


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์