ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กรมแพทย์แผนไทยฯขับเคลื่อนอบรม"หมอนวดครู"

124 7
กรมแพทย์แผนไทยฯขับเคลื่อนอบรมหมอนวดครู

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สานต่อ " นวดไทย" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก ให้เป็น" มรดกวัฒนธรรม" ด้วยเตรียมจัดอบรม" หมอนวดครู ก." ก.พ. มี.ค. 64 และการอบรมหมดนวดไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   เปิดเผยว่า   จากการที่ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (  องค์กรยูเนสโก)  ประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ  Nuad Thai  : Intangible Cultural Heritage  นับตั้งแต่ธันวาคม 2562   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กำหนดแนวทาง  เพื่อสร้างมาตรฐานนวดไทย  หรือยกระดับนวดแผนโบราณของไทย ทั้งด้านองค์ความรู้ หลักสูตร รวมถึงการบริการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่ในระดับชุมชน

 โดยดำเนินการใน   กิจกรรมคือ  การอบรม "หมอนวดครู  ก. "จำนวน 188 คน เพื่อสืบสาน และต่อยอดการผลิตบุคลากรให้เป็นครูสอนในชุมชนนวดไทย นวดพื้นบ้านไทยแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ , การอบรมหมอนวดไทยสร้างงานสร้างอาชีพ 1,000 คน โดยร่วมกับโรงเรียนนวดแผนไทยวัดโพธิ์  กรุงเทพฯ  ซึ่งทั้ง 2  กิจกรรมคาดว่า จะเริ่มจัดอบรมในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564  และจะมีการมอบใบประกาศให้กับผู้เข้ารับการอบรมนวด เพื่อต่อยอดในการประกอบวิชาชีพด้านการนวดไทย ต่อไป 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า   การอบรมหมอนวดไทย 1,000 คน   โดยใช้เวลารวม 372 ชั่วโมง   นอกจากจะเป็นการต่อยอดในการสร้างงาน  สร้างอาชีพให้กับประชาชนแล้ว  ยังถือเป็นการสร้างความตระหนักถึง  คุณค่าของศาสตร์แห่งการนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   ต่อการอนุรักษ์นำมาใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย ์Nation Photo
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend