ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ประกาศมาตรการช่วงพระราชทานปริญญาบัตรช่วงโควิด

7.91K 23
ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ประกาศมาตรการช่วงพระราชทานปริญญาบัตรช่วงโควิด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ประกาศมาตรการช่วงพระราชทานปริญญาบัตรช่วงโควิด แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรวันที่ 30-31 ต.ค.นี้ .

เก็บตกภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 จำนวน 9,625 คน ซึ่งมีการและซ้อมใหญ่ถ่ายภาพหมู่ ไปแล้วในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับบรรยากาศก่อนวันรับปริญญาเพียงแค่วันเดียว จะเห็นว่าบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมาจัดตกแต่งผ้าระบาย ส่วนการตกแต่งดอกไม้นั้นทางกรุงเทพมหานครนั้นมาจัดให้

เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศสตร์ จึงได้หาหรือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องตามมาตรการทางสาธารณะสุข โดยกำหนดลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ของบัณฑิตและผู้ร่วมงาน ดังนี้


1. บัณฑิต และผู้ร่วมงาน ต้องผ่านจุดคัดกรองด้านสาธารณะสุข บริเวณประตูท่าพระจันทร์ หรือท่าพระอาทิตย์ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และตรวจวัดอุณหภูมิร่งกาย โดยจะต้องไม่เกิน37.5 องศาเซลเซียส หากเกินให้นั่งพัก 10 นาที่เพื่อรอวัดซ้ำ และหากอุณหภูมิยังไม่ลด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และจะเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19

2.ทางคณะจะต้องทำการรวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อรับการตรวจสุขภาพ Rapid-Test (เจาะเลือดปลายนิ้ว) ตามเวลาที่กำหนด ณ อาคารยิมเนเซียม ทางเข้าสถาบันภาษา โดยบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาw Rapid-Test จะไม่ได้เข้าร่วมพิธรพระราชทานปริญญาบัตร

3.หากบัณฑิตเข้ารับการตรวจสุขภาพ และมีผลเป็น Negative (-) จะสามารถออกไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้ก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในหอประชุมใหญ่ แต่หากบัณฑิตเข้ารับการตรวจสุขภาพมีผลเป็น Positive (+) บัณฑิตจะเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันผลอีกครั้ง หากผลการตรวจยืนยันมี ผลเป็u Negative (-) บัณฑิตจะสามารถเข้าร่วมพิธีได้ แต่หากผลตรวจยืนยันเป็น Positive (+) บัณฑิตจะได้รับการดูแลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารารณสุขทันที (ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) ก่อนเข้าหอประชุมใหญ่ บัณฑิตทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ตรวจความเรียบร้อยเครื่องแต่งกาย และตรวจอาวุธและสิ่งแปลกปลอม

5.บัณฑิตจะได้รับการเปลี่ยนหน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ ที่จุดคัดกรองก่อนเข้าหอประชุมใหญ่

6. เมื่อบัณฑิตขึ้นเวที่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย และเมื่อลงจากเวทีให้บัณฑิตรับหน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อสวมใส่ตลอดพิธี

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งให้หลีกเลี่ยงการจราจรช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 บริเวณถนนโดยรอบสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน ถนนจันทร์ ถนนราชดําเนินใน ถนนราชดําเนินกลาง ถนนท่าพระอาทิตย์ ถนนเจริญกรุง และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

และสําหรับผู้ประสงค์ร่วมงาน ห้ามนํารถทุกชนิดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยในวันดังกล่าว และ ขอความกรุณาบัณฑิต และญาติมิตรเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง หรือเรือด่วนเจ้าพระยา เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend