ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

MEA ปรับโฉมสยามสแควร์ไร้สาย พร้อมร่วมจุฬาฯ ขับเคลื่อน CHULA Smart City

72 0
MEA ปรับโฉมสยามสแควร์ไร้สาย พร้อมร่วมจุฬาฯ ขับเคลื่อน CHULA Smart City

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "สยามสแควร์" ซึ่งถือเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร แลนมาร์คสำคัญที่มีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษาของประเทศ ตั้งแต่ปี 2560 MEA ได้ลงนามความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการร่วมพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (CHULA Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ในการดูแลของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าและนวัตกรรม รองรับโครงการฯ เพื่อพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี

ล่าสุด มีความคืบหน้าโครงการต่อเนื่อง โดย MEA ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่สยามสแควร์เสร็จสิ้นแล้ว และจะดำเนินการครอบคลุมทั้งพื้นที่จุฬาฯ ภายในปี 2564 ทำให้โครงการ CHULA Smart City มีความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า พร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งยังช่วยปรับปรุงทัศนียภาพให้เรียบร้อย สวยงาม และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมร่วมนำสายสื่อลงใต้ดินทำให้สยามสแควร์เป็นพื้นที่ไร้สายไฟฟ้าและสายสื่อสารอย่างแท้จริงภายในปี 2563 นี้ นอกจากนี้ MEA ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า พร้อมนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในพื้นที่การศึกษาและพื้นที่เชิงพาณิชย์ รวม 1,153 ไร่ ล้อมรอบด้วยถนนพระรามที่ 4 ถนนพระรามที่ 1 ถนนบรรทัดทอง ถนนอังรีดูนังต์ ดังนี้ 

- พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งในพื้นที่จุฬาฯ มีศักยภาพในการติดตั้ง Solar rooftop ประมาณ 20 เมกะวัตต์

- พัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ทำให้สามารถเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงและบริหารจัดการพลังงาน ในพื้นที่ Smart City ภายในปี 2564

- พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Metro Grid) ทำให้สามารถควบคุม จัดการ และแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้องอย่างอัตโนมัติ และผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ภายในปี 2564

- ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ขนาด 1.2 เมกะวัตต์ชั่วโมง ที่สถานีไฟฟ้าย่อยปทุมวัน ภายในปี 2565


MEA พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ให้สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองมหานคร ทั้งภารกิจการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Metro Grid) รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ MEA มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่ทันสมัยให้แก่ประชาชนในอนาคต รองรับการเป็นมหานครอัจฉริยะ "Smart Metro" ตอบโจทย์การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร สู่การเป็น Smart City ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครEnergy for city life, Energize smart living

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์