ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รัฐฯสรุปภาพรวมการกับเก็บน้ำ ผ่านเกณฑ์วิกกฤติ

37 0
รัฐฯสรุปภาพรวมการกับเก็บน้ำ ผ่านเกณฑ์วิกกฤติ

รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยภาพรวม น้ำต้นทุนฤดูแล้งปีนี้ ดีกว่าปี 62 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ - กลาง มีน้ำพ้นเกณฑ์วิกฤติ เตรียมเดินเครื่องแผนจัดสรรน้ำในพื้นที่ปลูกข้าว 22 จังหวัด

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการ อำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ( สนทช. ) รับทราบข้อมูลสถานการณ์ว่า ปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งปีนี้ เทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าปริมาณน้ำภาพรวมทั้งประเทศ ดีกว่าปีที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางหลายแห่งมีปริมาณน้ำพ้นเกณฑ์วิกฤติ แต่เมื่อพิจารณารายพื้นที่ กลับพบว่ายังมีข้อกำจัดในการจัดสรรน้ำบางกิจกรรม ซึ่งขณะนี้สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งในปี 2563 และ 2564 แล้ว

"ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ให้เกิดความสมดุลระหว่าง น้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน การเพาะปลูกข้าวเกินแผน ในพื้นที่ลุ่ม เจ้าพระยา 22 จังหวัด พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำ มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ ให้อยู่ในวงจำกัด ซึ่งสทนช. จะได้เสนอแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564 และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2563/2564 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำแล้ง ต่อไป"พล.อ.ประวิตร กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย ์Nation Photo
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend