ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

เปิดที่มา 'ห่มผ้าแดง'สักการะพระบรมธาตุ วัดสระเกศ

336 0
เปิดที่มา ห่มผ้าแดงสักการะพระบรมธาตุ วัดสระเกศ

งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ที่ใช้ผ้าผืนใหญ่สีแดงมาห่มคลุมองค์พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุไว้และได้สืบสานประเพณีมากว่า 100 ปีนั้น หลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงความสำคัญ ที่มาที่ไป รวมถึงความเชื่อ วันนี้ปริศนาส่วนดังกล่าวที่หลายคนตั้งคำถามได้ถูกไขออกมาแล้ว

งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หรืองานภูเขาทองที่จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องเกือบทุกปี แม้ว่าปีนี้ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จะมีการออกประกาศงดจัดงาน "ภูเขาทอง" ประจำปี 2563 ไม่มีการร้านค้าและการละเล่นทุกชนิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโนา หรือโควิด-19 และเพื่อไม่ขัดต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล แต่ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็ยังคงหลั่งไหลไปกราบขอพร ณ วัดสระเกศ อย่างต่อเนื่องหากกล่าวถึง งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หลายคนคงสงสัยว่า เหตุใดการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดสระเกศ นั้นต้องเป็นการห่มผ้าแดง ในขณะที่ทางใต้อย่างวัดพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชใช้ผ้าสีเหลือง ในการห่มพระองค์เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ

โดยข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันนั้นง การห่มผ้าแดงนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศ เริ่มต้นมาจาก ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หลังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ได้มีการจัดพิธีการห่มผ้าแดงขึ้นทุกปี ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 จนถึง วันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังพิธีลอยกระทง รวม 10 วัน 10 คืน หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุมาจากประเทศอินเดียแล้ว โปรดให้นำมาประดิษฐานไว้บน บรมบรรพต ภูเขาทอง พระองค์รับสั่งให้มีการจัดงานเพื่อทำการเฉลิมฉลอง บูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อชาวพระนครพระองค์ได้พระราชทานผ้าสีแดงเพื่อมาห่มบูชาพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นธงชัยสัญลักษณ์ของงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ


ตามข้อมูลเขียนบอกต่อว่า เนื่องจากในสมัยก่อนภูเขาทองเป็นสถานที่สูงสามารถมองเห็นได้จากที่ห่างไกลไปหลายกิโลเมตร นับว่าเป็นความอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ได้นำผ้าสีแดงมาเป็นสัญลักษณ์ของงานนี้ ทำให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมองเห็นธงสีแดงแล้วเกิดความเข้าใจว่า งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดภูเขาทอง เริ่มขึ้นแล้ว ก็จะพากันมากราบไหว้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ นับแต่นั้นมา งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้จัดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับรวมๆ แล้วกว่า 100 ปีแล้ว แม้ว่าจะมีการหยุดจัดงานไปบ้าง อาทิ เมื่อครั้งที่ได้บูรณะบรมบรรพต ภูเขาทอง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และงานพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รวมถึงครั้งนี้ที่ทั้งวัดสระเกศ เพิ่งมีการประกาศงดจัดกิจกรรม เนื่องจากวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้ ในสมัยพุทธกาลก็มีพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุใหญ่-เล็ก องค์ใหญ่คนก็มองเห็น องค์เล็กคนก็มองไม่เห็น พระโพธิสัตว์จึงได้นำผ้ามาประดับบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นสัญลักษณ์ว่า ที่ตรงนี้มีพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทำให้คนที่ผ่านไปมาได้ทราบแล้วมาทำการบูชา นับว่ามีอานิสงส์มากมาย

ในส่วนคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีน ยังถือว่าสีแดงเป็นสีแห่งความเป็นมงคล ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย การได้ห่มผ้าสีแดง ให้กับองค์พระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง พร้อม ๆ กับการเขียนชื่อ และนามสกุล ลงบนผ้าสีแดงแล้วนำผ้านั้นไปห่มบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็จะได้รับความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูล : 001

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend