"บิ๊กตู่" ขอคนไทย ลอยกระทง สิ่งไม่ดีออกจากประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำโลกจะหมุนไวเพียงใด แต่ขอให้คนไทย อย่าลืมประเพณี และความเป็นคนไทย ลอยกระทงขอให้ร่วมกันลอยสิ่งไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บ ออกจากประเทศไทยไป

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ตึกสันติไม่ตรีทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเลื่อนมาจากวันอังคารที่ 27 ตุลาคม โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรี ร่วมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนางวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ได้นำคณะและผู้แทนผู้พิการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ประดิษฐ์โดยผู้พิการ เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

"บิ๊กตู่" ขอคนไทย ลอยกระทง สิ่งไม่ดีออกจากประเทศ


สำหรับการดำเนินงานและสนับสนุนคนพิการในด้านต่าง ๆ โดยประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ได้มอบเข็มดอกแก้วกัลยาเป็นที่ระลึกแด่นายกรัฐมนตรีด้วย ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวให้กำลังใจคนพิการ พร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคนพิการด้วย


จากนั้น นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน นำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว รายงาน "โครงการรณรงค์บริโภคข้าวเหนียว" เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเหนียวตกต่ำ ปี 2563 เพิ่มช่องทางการตลาดและกระตุ้นการบริโภคข้าวเหนียว ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่า สินค้าใดก็ตามที่มีราคาตกต่ำก็ขอให้ช่วยกันบริโภค จับจ่ายใช้สอย ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งข้าวเหนียว เช่น ข้าวเหนียวนาปรัง พันธุ์สันป่าตอง สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวาน

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธ "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" กระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ขอคนไทยอย่าลืมจารีตประเพณีอันดีงาม โดยเฉพาะเยาวชน คนรุ่นใหม่ขอให้ช่วยกันรักษา ต่อยอด วัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทย รวมถึงให้ช่วยกันรณรงค์ใช้วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งส่งเสริม "1 ครอบครัว 1 กระทง" เพื่อลดขยะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย                    

"บิ๊กตู่" ขอคนไทย ลอยกระทง สิ่งไม่ดีออกจากประเทศ"ทุกวันนี้ไม่ว่า โลกจะหมุนไปไวเพียงใด แต่ขอให้ทุกคนอย่าลืมประเพณีไทยความเป็นคนไทย และจะต้องร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมถึงการยิ้มแย้มแจ่มใสมีจุดให้บริการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และรักกันเอาไว้ และเนื่องในประเพณีลอยกระทง ขอให้ร่วมกันลอยสิ่งไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บออกจากประเทศไทยไป"พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับเด็กนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานวันลอยกระทงด้วยว่า "เมื่อโตขึ้นต้องเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่สังคมต้องการหากเลือกเรียนในสาขาที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน ก็จะทำให้มีงานทำ หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

ขณะเดียวกันผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมยังได้มอบกระทง ที่ประดิษฐ์จากเยี่อไผ่ให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งจะเป็นการลอยกระทงวิธีใหม่ หนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงและให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อย่อยสลายได้ง่าย