ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"นพค.31"ปล่อยแถวช่วยปชช.เดือดร้อนน้ำป่าหลาก

166 4
นพค.31ปล่อยแถวช่วยปชช.เดือดร้อนน้ำป่าหลาก

น่าน - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนา ภาคที่ 3 ทำพิธีปล่อยแถวขบวนรถเครื่องจักรกลและยุทธโธปกรณ์ออกให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา

ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 บ้านดอนทรายทอง ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ทำพิธีปล่อยแถวกำลังพล และขบวนรถ เครื่องจักรและเครื่องมือยุทธโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความทุกข์อยากเดือดร้อน ในห้วงฤดูฝนที่ผ่านมา

โดยให้กำลังพลของหน่วย ออกชุดปฏิบัติการให้ความ ช่วยเหลือราษฎรใน 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านน้ำปุ๊ บ้านน้ำปูน ต.น้ำพาง และบ้านสว่าง ต.หนองแดง อ.แม่จริม ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบาย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชากองทัพไทย


จากสถานการณ์ในห้วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดน่าน เกิดฝนตกชุกและตกหนักมากทำให้น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะเส้นทางสัญจร โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละพื้นที่มีระยะทางประมาณ 3 -5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ราษฎรในพื้นที่ ใช้เดินทางสัญจรไปมาหาสู่กัน รวมทั้ง การส่งบุตรหลาน เข้ารับการศึกษาเล่าเรียน การติดต่อราชการ การเข้ารักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งถนนสายดังกล่าวได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

ทางกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 จึงได้จัดกำลังพล พร้อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความทุกข์อยากเดือดร้อนดังกล่าว เพื่อให้ราษฎร์ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้เป็นปกติ เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ได้ให้หน่วยขึ้นตรงไว้ว่า "ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา" ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้ทำพิธีปล่อยแถว ขบวนรถ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ พร้อมกาลังพล เพื่อออกปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาช่วยเหลือราษฎร์ ประจำปี 2564 โดยจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติภารกิจ งานรับผิดชอบของหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย 

โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง และถมคอสะพานที่ขาด และลำห้วย ที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะ ถูกดินโคลนถล่ม ซึ่งปิดช่องทางการจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จภาย ใน 3 วัน จากนั้นจะเข้าดำเนินการ ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ในพื้นที่ของ อ.นาน้อย และอ.นาหมื่น ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

เรื่องโดย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร | ภาพโดย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend