โคราช-ร้านค้าโอด คนละครึ่งลงทะเบียนยาก

ไปสำรวจโครงการคนละครึ่ง ร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมา บอกว่าทะเบียนยาก ต้องรอคิวธนาคารลงแอพพลิเคชั่นถุงเงินให้นานนับสัปดาห์ ลูกค้าถามเยอะแต่ใช้ไม่ได้ เสียโอกาสเพิ่มยอดขายมาก