เปรียบเทียบสิทธิ์โครงการ "คนละครึ่ง" กับ "ช้อปดีมีคืน" ซื้อสินค้าและบริการ ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท แบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน