"ไทยคู่ฟ้า"โปรโมทแอป FoodChoice หยุดโรคอ้วนในเด็ก

รัฐบาลโดยเว็บไซด์ " ไทยคู่ฟ้า ชูแอปพลิเคชัน "FoodChoice ที่เกิดขึ้นจากกความร่วมมือ ของกระทรวงสาธารณสุข , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จะเป็นเครื่องมือหยุดยั้งโรคอ้วนที่เกิดในเด็ก

"ไทยคู่ฟ้า"โปรโมทแอป  FoodChoice หยุดโรคอ้วนในเด็ก


"ไทยคู่ฟ้า"โปรโมทแอป  FoodChoice หยุดโรคอ้วนในเด็ก

       
เว็บไซด์ " ไทยคู่ฟ้า"   ได้เผยแพร่ข้อมูล แอปพลิเคชั่น FoodChoice :  พิชิตเป้าเด็กไทยไม่อ้วน    โดยระบุว่า จากปัจจุบันที่เด็กไทยติดอันดับการเพิ่มจํานวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก และยังพบปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก กระทรวงสาธารณสุข  , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC และ  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)         จึงได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน  "FoodChoice"  ซึ่งเป็นแอปที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครอง ในการเลือกผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบคุณค่าทางอาหารก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง  ให้กับบุตรหลาน ทั้งนี้ ขั้นตอนการใช้งาน   เพียงดาวน์โหลดแอป FoodChoice  เพื่อใช้สแกนบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ข้อมูลโภชนาการทางอาหารจะปรากฏขึ้น

สีเขียว : ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด
.
สีเหลือง : ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
.
สีแดง : ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ สูงเกิน 2 เท่าของเกณฑ์ที่กำหนด
.

สีฟ้า : ปริมาณโปรตีน แคลเซียม วิตามินบี 2 ซึ่งเป็นสารอาหารที่ดี แต่มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มาก

"ไทยคู่ฟ้า"โปรโมทแอป  FoodChoice หยุดโรคอ้วนในเด็ก


การพัฒนาเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ  ด้วย  แอปพลิเคชัน  "FoodChoice"   เปิดตัวนับตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมา  ภายใต้แนวคิด   สแกนก่อนกิน นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพ เช็คโภชนาการ ช่วยให้ตัดสินใจเลือก ขนม-เครื่องดื่ม มีประโยชน์ พิชิตเป้าเด็กไทยไม่อ้วน ไร้ฟันผุ     ทั้งนี้    กระทรวงสาธารณสุข   ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ได้คิดค้นเครื่องมือเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา   ซึ่งเหมาะสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารให้กับเด็ก  

เพื่อให้เด็กได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วน    ซี่งปัจจุบันเด็กไทยติดอันดับการเพิ่มจํานวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก โดยในปี 2561 พบเด็กอายุ 6-14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 11.1 และเพิ่มเป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2562 นอกจากนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ช่องปากเด็กวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข ปี 2563 พบเด็กอายุ 12 ปี ดื่มน้ำหวานและน้ำอัดลมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 52 และกินขนมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 28.9FoodChoice   คือการสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบนฉลากโภชนาการ ซึ่งจะถูกแสดงในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจ เปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว 


"ไทยคู่ฟ้า"โปรโมทแอป  FoodChoice หยุดโรคอ้วนในเด็กโดยมีการจำแนกสีของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกบริโภค และกำหนดปริมาณการกินให้เหมาะสม  ซึ่งหากผู้ใช้งานสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์แล้วไม่พบข้อมูล สามารถถ่ายภาพและแชร์รูปภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าผลิตภัณฑ์ ข้อมูลโภชนาการ ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และเลขอย. 13 หลัก เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในแอปพลิเคชั่นให้ทันสมัย และครบถ้วน  สำหรับ   แอปพลิเคชั่น FoodChoice   สามารถดาวน์โหลดได้จาก  กูเกิ้ลเพลย์   และ  แอปสโตร์ 

"ไทยคู่ฟ้า"โปรโมทแอป  FoodChoice หยุดโรคอ้วนในเด็ก