โรงเรียนราชินีบน ประกาศเลื่อนสอบ

โรงเรียนราชินีบน ประกาศเลื่อนสอบ เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุม อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนสามเสน ดังนั้น จึงขอปิดโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 26 และวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 และขอเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 บางระดับชั้น
เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุม อาจส่ผลกระทบต่อการจราจรบนถนนสามเสน โรงเรียนราชินีบน จึงขอปิดโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 26 และวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 และขอเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 บางระดับชั้นดังนี้

โรงเรียนราชินีบน ประกาศเลื่อนสอบ


ป.1 - ป.6 งดการสอบในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ให้เลื่อนไปสอบวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 (ใช้ตารางสอบของวันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 63)


ม.1, ม.4 และ ม.5 งดการสอบในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ให้เลื่อนไปสอบวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (ใช้ตารางสอบของวันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 63)


ม,2, ม.3 และ ม.6 งดการสอบในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ให้เลื่อนไปสอบวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (ใช้ตารางสอบของวันอังคารที่ 27 ต.ค. 63)


หมายเหตุ 1. กำหนดการสอบในวันอื่นๆ ของระดับชั้นยังคงเดิม , 2. กำหนดการของโรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมา ทางโรงเรียนราชินีบน ได้ประกาศเลื่อนการเรียนการสอน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านการจราจรมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วง ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน