อดีตกกต.เสนอซาวเสียง "ประยุทธ์"นั่งเก้าอี้นายกฯ

อดีต กกต. สมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทย ฝ่าสถานการณ์กดดัน ควรที่จะจัดให้มีการทำประชามติซาวเสียง ใน 2 ประเด็น ทั้ง "ประยุทธ์" ควรจะอยู่ต่อจนครบวาระหรือไม่ ในตำแหน่งนายกฯ เช่นเดียวกับ สว. 250 คน สมควรจะอยู่ไปจนครบ 5 ปี หรือไม่

อดีตกกต.เสนอซาวเสียง "ประยุทธ์"นั่งเก้าอี้นายกฯ

สมชัย   ศรีสุทธิยากร  อดีตกรรมการการเลือกตั้ง  ( กกต. )
นายสมชัย   ศรีสุทธิยากร  อดีตกรรมการการเลือกตั้ง  ( กกต. )  ด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง และ อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  ให้สัมภาษณ์กับ " เนชั่น ทีวี" ว่า   ภายใต้สถานการณ์ ที่ทุกฝ่ายต้องการหาทางออกให้กับประเทศไทย  อยากเสนอแนวคิดไปยัง ทุกฝ่าย  ด้วยการจัดทำประชามติ  ใน 2 ข้อ ด้วยกัน   กล่าวคือ 1 . เห็นด้วยกับการให้ พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนครบวาระหรือไม่2. เห็นด้วยกับการให้สมาชิกวุฒิสภา ( สว. ) 250 คน ที่มาจากบทเฉพาะกาล ( การแต่งตั้ง ) ควรทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิรูปประเทศต่อไปอีกจนครบ 5 ปี  หรือไม่

อดีตกกต.เสนอซาวเสียง "ประยุทธ์"นั่งเก้าอี้นายกฯ

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว  เพื่อต้องการที่จะให้เป็นทางเลือกต่อการหาทางออกให้กับประเทศไทย  ซึ่งอาจจะแตกต่าง ไปจากกรณีของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน   จากพรรคพลังประชารัฐ  ที่เสนอในที่ประชุม ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ)  จัดทำประชามติว่า  " ประชาชนเห็นด้วยกับการชุมนุมหรือไม่"   ขณะเดียวกันเพื่อให้การทำประชามติ อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส่   เห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงประชามติที่เป็นกลาง   ไม่ควรใช้กระบวนการที่มาจากการดำเนินการโดยกกต.  ที่มาจากการสรรหาในยุค คสช.   เชื่อว่าหากแนวทางที่เสนอไปได้รับการพิจารณา ก็น่าจะเป็นทางออกหนึ่ง ที่ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์กดดัน   ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ให้มีทางออกที่ไปต่อได้  เพราะข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม มีความคาบเกี่ยวอยู่กับทั้ง 2  เรื่อง 
อดีตกกต.เสนอซาวเสียง "ประยุทธ์"นั่งเก้าอี้นายกฯ