ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"ทส."ติวเข้ม"จิตอาสา โครงการปลูกป่า-ป้องกันไฟป่า

78 3
ทส.ติวเข้มจิตอาสา โครงการปลูกป่า-ป้องกันไฟป่า

แพร่ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา และพันธุ์พืชเดินหน้าจัดโครงการฝึกยอบรม "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระหว่าง 26 -30 ต.ค.นี้ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ต.ค.นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นตัวแทนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าและป้องกันภัยป่า โดยกล่าวว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำ "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" โดยมีพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น รวมถึงการฝึกอบรม "จิตอาสา" ครั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

เนื่องจากปัญหาไฟป่าได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ทำให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหายเสื่อมโทรม ดังนั้นการฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย การรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน


สอดคล้องกับนโยบายของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563ที่ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนระดับพื้นที่ที่สามารถจะช่วยสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อผลักดันนโยบายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าได้

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 (แพร่) กล่าวว่า การจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พร้อมกับสามารถสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ในการที่จะร่วมกันพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัด อบต.หรือเทศบาลตำบล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ กองพันทหารม้าที่ 12 ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือจังหวัด หน่วยงาน อส. ปม. และ กอ.รมน. ในพื้นที่จังหวัด นำองค์ความรู้ของหลักสูตรนี้ไปถ่ายทอดเป็นหลักสูตรระดับชุมชนของแต่ละหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

สำหรับโครงการฝึกอบรม "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ นับเป็นจังหวัดที่ 5 ที่กระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะร่วมกันพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการต่อเนื่องให้ครบทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2570

เรื่องโดย สุภัทร แสงดอก | ภาพโดย สุภัทร แสงดอก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend