'ดร.นิว' แนะทางออกชาติ ผ่าวิกฤตม็อบฯ

มีแนวทางออกมาช่วยชาติแก้ปัญหาการเมืองอย่างต่อเนื่องสำหรับ ดร.นิว ศุภณัฐ ที่ล่าสุดนั้นได้โพสต์เฟซบุ๊กแนะไปถึงสิ่งที่รัฐบาลต้องรีบทำ 3 ประการ โดยเฉพาะการ คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน ตามมาตรา 166 อาจจะเป็นอีกช่วยในการช่วยหาทางออกชาติ


ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อผ่านทางเฟซบุ๊กสำหรับ ดร.นิว ศุภณัฐ ที่ล่าสุดนั้นออกมา แนะถึงแนวทางออกของชาติจากวิกฤตม็อบฯ ที่ยืดเยื้อว่า การฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศกว่า 60 ล้านคน คือ ทางออกของชาติ พร้อมเสนอรัฐบาล คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน ตามมาตรา 166 โดยเนื้อหาทั้งหมดที่ระบุไว้ในเฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan(ดร.ศุภณัฐ) เขียนว่า
" #ลงประชามติหาทางออกของชาติร่วมกันทางออกของชาติ คือ การฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศกว่า 60 ล้านคน
ความล้มเหลวของประชาธิปไตยในประเทศไทยเริ่มต้นมาจากการใช้กฎหมู่ของคณะราษฎร2475 โดยไม่ได้มีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริง
มาบัดนี้คณะราษฎร2563 ทั้งในและนอกรัฐสภา ได้สานต่อการกฎใช้หมู่ลดทอนคุณค่าของประชาธิปไตย มีการก่อม็อบเพิ่มเงื่อนไขของความขัดแย้งและความรุนแรง เพียงเพื่อต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองของคนส่วนน้อย และลิดรอนความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร้หลักการและความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศแต่อย่างใด ตลอดจนนำพาประเทศชาติไปสู่ความแตกแยกและปัญหามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
มีแต่การลงประชามติเท่านั้น ที่เป็นวิธีการทางประชาธิปไตย อันจะสามารถสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติได้สำเร็จ

ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรทำ คือ การคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน ตามมาตรา 166 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในการเสนอทางออกให้กับประเทศชาติ
2.คัดกรองข้อเสนอซึ่งเป็นที่นิยม และไม่ขัดแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยอาจจะใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย แทนการรวบรวมรายชื่อสนับสนุนข้อเสนอตามปกติ
3.นำข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่การลงประชามติของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
ผมเป็นคนรุ่นใหม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย วิธีการทางประชาธิปไตย และแนวทางสันติวิธีที่มีอารยธรรม เพื่อตอบสนองเสียงอันแท้จริงของประชาชนทั้งประเทศ

ประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อน แต่เป็นคุณประโยชน์ต่อทุกคนอย่างแท้จริง
ดร.ศุภณัฐ25 ตุลาคม พ.ศ. 2563#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ"

'ดร.นิว' แนะทางออกชาติ ผ่าวิกฤตม็อบฯ
ขอบคุณข้อมูลจาก :Suphanat Aphinyan(ดร.ศุภณัฐ)