ปชช. สะเดากว่า 5 พันแสดงพลังปกป้องสถาบันฯ

ศูนย์ใต้ - ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสะเดาร่วมกับองค์กรปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอสะเดาและประชาชนกว่า 5,000 คนแสดงพลังปกป้องสถาบัน จะไม่ยอมให้บุคคลกลุ่มบุคคลใดมาเนรคุณ และทำร้ายประเทศชาติ เรียกร้องผู้ปกครอง-ครู-อาจารย์ใช้ชุดข้อมูลที่ถูกต้อง

  เวลา 16.00 น. (25 ต.ค.63) บริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอสะเดา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสะเดาร่วมกับองค์กรปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนกว่า 5,000 คน ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับยื่นหนังถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผ่านทางนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี  นายอำเภอสะเดาโดยตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสะเดาได้อ่านแถลงการณ์ว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์การชุมนุมประท้วงทำให้เกิดความวุ่นวายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
โดยได้มีการหยิบยกข้อเรียกร้องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นข้อต่อรอง ซึ่งการชุมนุมเรียกร้องดังกล่าวเข้าใจว่าสามารถกระทำได้   ภายใต้กรอบสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายบัญญัติ แต่การเรียกร้องดังกล่าวไม่เป็นการจาบจ้วงสถาบันหลักหลักของชาติคือ สถาบันมหากษัตริย์ และมีกลุ่มออกมาชุมนุมและตั้งข้อเรียกร้องนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพที่สามารถกระทำได้ก็จริง แต่ต้องคำนึกถึงปัญหาที่แท้จริงของประเทศชาติที่ประสบอยู่ และคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งหากเหตุการณ์ปานปลายผลที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่อพี่น้องประชาชนในชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปชช. สะเดากว่า 5 พันแสดงพลังปกป้องสถาบันฯ

ดังนั้นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสะเดา จึงขอแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่า เรามีเจตนารมณ์ปกป้องและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ เราจะไม่ยอมให้บุคคลใด กลุ่มบุคคลใดมาเนรคุณ และทำร้ายประเทศชาติ เราขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเลือดและชีวิต  เราจะร่วมมือกันและร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ต่อไป

ปชช. สะเดากว่า 5 พันแสดงพลังปกป้องสถาบันฯ

ในขณะที่ตัวแทนองค์กรปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอสะเดา กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันพี่น้องคงได้รับทราบว่าเรากำลังจะเจอปรากฎการณ์ ที่ในชั่วชีวิตเราไม่เคยเจอมาก่อน ตั้งแต่เกิดมา ไม่ว่าจะเป็นรุ่นคุณปู่ รุ่นคุณย่า รวมไปถึงรุ่นเรา รุ่นน้องๆ วันนี้ที่ได้แสดงพลัง วันนี้เรามีจุดยืนร่วมกัน เราจะแสดงให้เห็นว่าคนที่ยังรักในชาติ ในศาสนา และในสถาบันพระมหากษัตริย์ วันนี้ไม่น้อยกว่าคนที่กำลังรวมตัวชุมนุมกันที่ราชประสงค์แต่อย่างใด
"วันนี้ผมจะไม่พูดให้เราเกลียดชังกัน  ผมจะไม่พูดให้เราแตกความสามัคคี เพราะคนที่เรากำลังจะสู้อยู่ คนที่เรากำลังเจออยู่ในขณะนี้คือลูก คือลูกหลาน คือลูกศิษย์ของอาจารย์หลายๆท่าน"

ปชช. สะเดากว่า 5 พันแสดงพลังปกป้องสถาบันฯ
ที่เขาได้ชุดข้อมูลที่ผิดๆ ที่เขาได้ชุดข้อมูลที่ไม่ตรง ดังนั้นเราอย่าโกรธเขาครับ อย่าเกลียดเขาครับ สิ่งที่เราจะทำวันนี้ หลังจากที่เรากลับบ้านไป  เราจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลที่เป็นจริง อย่ากลัวว่าสิ่งที่เราจะพูดจะทำให้เราไม่เข้าใจกันในครอบครัว คุณครูอย่ากลัวว่าสิ่งที่เราพูดจะทำให้ลูกศิษย์ไม่เข้าใจ วันนี้สิ่งเราจะต้องพูดเป็นสิ่งที่จะเป็นอนาคตของเราข้างหน้า
"ถ้าไม่พูดในวันนี้ และเราจะอยู่กันยังไงในอนาคต ดังนั้นวันนี้ผมขอเรียกร้องทุกคนที่มา ให้เริ่มจากที่บ้าน เริ่มจากครอบครัวของเรา ช่วยกันปกป้องครอบครัว ปกป้องลูกหลานของเรา ลูกศิษย์ของเรา"
อย่าให้ผู้ที่ไม่หวังดี ผู้ที่คิดร้ายกับประเทศไทย อย่าให้คนที่ไม่รักในชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่กับคู่กับเรามาเกือบ800ปีได้ถูกทำลายลงไป

ปชช. สะเดากว่า 5 พันแสดงพลังปกป้องสถาบันฯ


ปชช. สะเดากว่า 5 พันแสดงพลังปกป้องสถาบันฯ