ชาวปทุมฯ รวมพลังเดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่ ประกาศปกป้องสถาบัน

ประชาชนชาวปทุมธานี รวมตัวกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เดินขบวนถือธงชาติไทยผืนใหญ่ ความยาวกว่า 200 เมตร ประกาศปกป้องสถาบัน ไปรอบตลาดสดเมืองปทุมธานี ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ พวกเราจะรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย เจริญก้าวหน้า
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 ต.ค 2563 ที่บริเวณหน้าลานสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประชาชนกว่า 500 คน นำโดยนางฐิตินันท์ เจริญอาจ อดีตปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ นายอรรถพล อรุโณรส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายคิว อรุโณรส นายพงษ์พันธ์ สินผดุง ตัวแทนชาวบ้านจากอำเภอหนองเสือ คุณพิมพ์ปวี ทองประสงค์ คุณแมรี่ ตัวแทนจากภาคเอกชน (แม่ของแคทรียา อิงลิช) ประชาชนคนปทุมธานี รวมตัวกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เดินขบวนถือธงชาติไทยผืนใหญ่ ความยาวกว่า 200 เมตร ประกาศปกป้องสถาบันไปรอบตลาดสดเมืองปทุมธานี ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ พวกเราจะรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย เจริญก้าวหน้าชาวปทุมฯ รวมพลังเดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่ ประกาศปกป้องสถาบันชาวปทุมฯ รวมพลังเดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่ ประกาศปกป้องสถาบันชาวปทุมฯ รวมพลังเดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่ ประกาศปกป้องสถาบัน

นางฐิตินันท์ เจริญอาจ กล่าวว่า จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศและความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มของสังคมไทย และมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงต่อกัน ซึ่งเป็นการบั่นทอนความเจริญของประเทศ และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทยทั่วไป เครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ กลุ่มคนมี ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปทุมธานี จึงร่วมพลัง แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทุกคนที่เกิดมาในผืนแผ่นดินไทย ขอให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินชาติไทย และร่วมกันปกป้องรักษาชาติ ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ได้แก่ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ที่น่าภาคภูมิใจ มีศาสนาเป็นหัวใจหลัก และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สร้างชาติบ้านเมืองและปกครองดูแลให้อาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นผาสุกมาแต่เริ่มความเป็นชาติไทย ให้ดำรงอยู่จนถึงพวกเราคนไทยในทุกวันนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ได้ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ โดยทรงพระวิริยะอุตสาหะทุ่มเทพระวรกายและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตการต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ ด้วยชีวิตซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณจวบจนปัจจุบันชาวปทุมฯ รวมพลังเดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่ ประกาศปกป้องสถาบันชาวปทุมฯ รวมพลังเดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่ ประกาศปกป้องสถาบัน

นายอรรถพล อรุโณรส กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ทุกคนออกมาแสดงพลังด้วยใจ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ อยากให้กลุ่มคนที่ออกมาจาบจ้วงสถาบัน หันกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดี ว่าเรามีชาติไทยมาได้อย่างไร วันนี้ประชาชนชาวปทุมธานีทุกคนทุกหมู่เหล่า และทุกสาขาอาชีพทั้งภาคประชาชนสังคมภาคเอกชน จึงได้พร้อมใจกัน รวมพลังร่วมใจปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพศรัทธา ผู้ได้จะละเมิดมิได้ ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง มีการกระทำพาดพิงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในนามประชาชนคนปทุมธานี และชาวปทุมธานี ขอแสดงจุดยืน และรวมพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ชาวปทุมฯ รวมพลังเดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่ ประกาศปกป้องสถาบันชาวปทุมฯ รวมพลังเดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่ ประกาศปกป้องสถาบัน

โดยทุกคนต่างนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี โดยนำธงชาติไทยมาถือไว้ชูเหนือศีรษะ และมีป้ายข้อความแสดงออกถึงเจตนา ที่ต้องการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงชาวปทุมฯ รวมพลังเดินขบวนถือธงชาติผืนใหญ่ ประกาศปกป้องสถาบัน