ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เข้าชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุม วอนขอให้ยุติการรวมตัวในช่วงเวลา 17.00 น. เนื่องจากไม่ได้แจ้งขอจัดการชุมนุมตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ

จากการที่แกนนำคณะราษฎรได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุมตั้งแต่เวลา 16.00 น. โดยในวันนี้ 25 ต.ค. ที่แยกราชประสงค์ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณถนนราชดำริ แยกราชประสงค์ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เต็มทุกช่องทางการจราจรแล้ว โดยเมื่อเวลา 15.40 น.เริ่มมีมวลชนทยอยมารวมตัวโดยปิดใช้พื้นที่ในถนน 2 เลน พร้อมชู 3 นิ้ว ตะโกนลั่นว่า ประยุทธ์ออกไป ทั้งนี้ ยังมีมวลชนที่ยืนอยู่บนสกายวอร์กเป็นจำนวนมากจากนั้นเวลา 16.15 น.มวลชนได้เคลื่อนคนลงปิดแยกราชประสงค์ทางมุ่งหน้าไปถนนราชดำริ  ส่วนถนนสุขุมวิท ยังเปิดใช้ได้ปกติ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจรสน.ลุมพินีมาคอยอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจร                                 

ตำรวจสั่งยุติชุมนุม ภายใน 5 โมงเย็นนี้  กระทั่งเวลา 16.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2563 พันตำรวจเอก สิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผู้กำกับการตำรวจนครบาลลุมพินี ได้มีคำสั่งลงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ให้ผู้ชมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ โดยมีเนื้อหาบางส่วนระบุว่า ตามที่ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดินได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยตามกฎหมายผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง แต่การชุมนุมครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุม ตาม พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ ถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 14      ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนมสาธารณะ ให้เป็นไปโดยสงบและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง อาศัยอำนาจตามมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา 17.00น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2563