นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย กำลังมองไปถึงโอกาสในปีหน้า กับการเสนอตัวให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานรายการระดับนานาชาติ ทดแทนประเทศสมาชิก ที่ติดปัญหาโควิด 19 จนไม่สามารถสานต่อได้


ส.จักรยานสบช่องเอเชียป่วนโควิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่งพล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020" ระหว่าง 6-16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งได้รับการชื่นชมจากทุกฝ่ายทำให้ขณะทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานในทวีปเอเชีย แทนประเทศที่ไม่มีความพร้อม เนื่องจากประสบปัญหาการระบาดของโควิด 19 ในปี 2021
ซึ่งการแข่งขันรายการระดับชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุด ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคือจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย 2020 ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส่วนรายการอื่น ๆ ในรอบปี 2020 ต่างก็ถูกยกเลิกการแข่งขันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทถนน ที่ประเทศมาเลเซีย จะเป็นเจ้าภาพก็ถูกยกเลิก หรือบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศอินโดนีเซีย จะเป็นเจ้าภาพ ก็ประกาศเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด" สำหรับในรอบปี 2020 ด้วยเวลาที่เหลืออยู่ ไม่เพียงพอในการเตรียมความพร้อม หากจะรับเป็นเจ้าภาพรายการใดรายการหนึ่ง แต่สำหรับในรอบปี 2021 เท่าที่ตรวจสอบในปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) มีเพียงการแข่งขันประเภทลู่ และจักรยานคนพิการชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศคาซักสถาน จะเป็นเจ้าภาพเท่านั้น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบรรจุในปฏิทินการแข่งขันในปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ส่วนอีกสามประเภท ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน"

ส.จักรยานสบช่องเอเชียป่วนโควิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่ง

ส.จักรยานสบช่องเอเชียป่วนโควิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่งพล.อ.เดชา กล่าวว่า การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย 2021 ตามกำหนดเดิม ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะเป็นเจ้าภาพ ส่วนการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย 2021 จะเป็นประเทศจีน ขณะที่บีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2021 จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ หรืออินโดนีเซีย ที่เลื่อนมาจากปี 2020 อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่แต่ละรายการ จะต้องเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนอาจต้องเลื่อนหรือยกเลิกการแข่งขัน ซึ่งเมื่อพิจารณาสถานการณ์และมาตรการการควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทยแล้ว


ฃทำให้มั่นใจศักยภาพของประเทศไทยว่า สามารถรับมือกับการจัดเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าภาพรายการใดรายการหนึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี) ขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะนำเรื่องเข้าหารือกับภาครัฐ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำเสนอโครงการไปยังคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ความเห็นชอบ หากไทยได้รับการสนับสนุน

"จากประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020 ทำให้เราไม่หนักใจหากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพรายการใดรายการหนึ่ง ของจักรยานชิงแชมป์เอเชีย 2021 เพราะเนื้องานในส่วนของภายในประเทศจะน้อยลง เนื่องจากจัดการแข่งขันในสถานที่จำกัดเพียงจังหวัดเดียว ต่างจาก ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ที่ต้องใช้เส้นทางผ่านถึง 6 จังหวัด และใช้ระยะทางของการแข่งขันมากถึงกว่าหนึ่ง 1,000 กิโลเมตร ปัญหาจะมีก็เพียงมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องการกักตัว 14 วัน และการเดินทางของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ มายังประเทศไทยจากมาตรการจำกัดการเดินทางของหลาย ๆ ชาติ แต่ก็เชื่อว่ามาตรการจำกัดการเดินทางน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี จนสามารถเดินทางทางอากาศได้สะดวกขึ้นในปีหน้า" พล.อ.เดชา กล่าว.
ส.จักรยานสบช่องเอเชียป่วนโควิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่ง