ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โคราชยังอ่วมหลายอำเภอกระทบเรือกู้ภัยเร่งช่วยน้ำท่วม

108 9
โคราชยังอ่วมหลายอำเภอกระทบเรือกู้ภัยเร่งช่วยน้ำท่วม

น้ำมูลหลากเชี่ยว กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอโนนสูง แจกเครื่องอุปโภค-บริโภคท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงต่อเนื่อง ล่าสุด น้ำไหลท่วมโรงเรียนในพื้นที่แล้ว แถมระดับน้ำหลายอำเภอยังสูง

 วันนี้ (25ตุลาคม2563)อาสาสมัครกู้ภัยป่อเต๊กตึง จังหวัดปทุมธานี ได้นำเรือท้องแบนบรรทุกเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน600ชุด และน้ำดื่ม500แพ็ค ไปมอบช่วยชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ที่บ้านโนนมันเทศ หมู่ที่7และ บ้านหนองโจด หมู่ที่6ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หลังจากน้ำจากลำน้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำ กว่า150หลังคาเรือน โดยมวลน้ำที่เอ่อท่วมสูงกว่า50เซนติเมตร และบางหลังน้ำท่วมสูงเกิน1เมตร เกือบถึงเอว ซึ่งมวลน้ำยังเอ่อทะลักเข้าท่วมพื้นที่ไม่หยุด

 

โดยล่าสุด น้ำลำมูลได้ไหลเข้าท่วมโรงเรียนบ้านโนนมันเทศแล้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตร และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก ชาวบ้านต้องเร่งช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันทรัพย์สินเสียหาย ในขณะที่บางคนรีบเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ริมถนน เนื่องจากน้ำไหลเข้าท่วมตัวบ้านแล้ว ซึ่งมวลน้ำที่เอ่อหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร กระแสน้ำแรงมากและเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่2ต้องนำรถยนต์ และเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน พร้อมกับตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่หน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล


โดยสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดว่า ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง7หมู่บ้านในตำบลลำมูล กว่า500หลังคาเรือน ถูกน้ำทะลักเขาท่วม ราษฎรกว่า2,000คนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งขณะนี้ ระดับน้ำสูงเกิน1เมตรแล้ว ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยบางหลังเป็นบ้านชั้นเดียว น้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคา ทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านแทน

 

ส่วนทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ด้านหน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล และเตรียมเรือท้องแบน จำนวน20ลำ พร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ,อปพร. และอาสาสมัคหน่วยกู้ภัยต่างๆในจังหวัด กว่า300นาย คอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ บางหมู่บ้านถูกตัดน้ำประปา หรือน้ำท่วมถังผลิตประปาหมู่บ้าน จึงต้องการน้ำดื่มสะอาดเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่า ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก หลังจากมวลน้ำจากอำเภอโชคชัย ได้ทยอยไหลลงสู่ลำน้ำมูลในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และจากอำเภอโนนสูงไหลลงสู่ลำน้ำมูลแล้ว สถานการณ์น้ำท่วมจึงยังวิกฤติ ชาวบ้านต้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ (25 ตุลาคม 2563) พบว่า 4 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณน้ำกักเก็บเกิน 100%มี 2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบันอยู่ที่ 364.15 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 110.07%และอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำกักเก็บ อยู่ที่ 157.75 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 101.77%ส่วนอ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บ อยู่ที่ 129.03 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 91.51% และอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บ อยู่ที่ 191.21 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 69.53% ในขณะที่ 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาณน้ำเกินความจุกักเก็บ 100%มีจำนวน 13 อ่างฯ และมีปริมาณน้ำกักเก็บเกิน 50%มีจำนวน 9 อ่างฯ โดยมีเพียงอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน อ.ประทาย เท่านั้นที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เพียง 1.59 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือแค่ 15.57%

 

ซึ่งล่าสุด ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ลดลง ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลดลงด้วย แต่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัด มีทั้งคลี่คลายแล้ว ทรงตัว และยังวิกฤติอยู่ โดย 14 อำเภอที่ประสบภัยน้ำท่วม สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนไทย สีคิ้ว ขามทะเลสอ เสิงสาง สูงเนิน และอำเภอด่านขุนทด เหลืออีก 8 อำเภอที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม-น้ำไหลหลากอยู่ ได้แก่ อำเภอปากช่อง ปักธงชัย โชคชัย โนนสูง เมืองนครราชสีมา พิมาย เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอจักราช รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 32 ตำบล , 1 เทศบาลนครฯ , 97 หมู่บ้าน , 5 ชุมชน , 2,834 ครัวเรือน , ถนน 14 สาย ,โรงเรียน 2 แห่ง ,วัด 4 แห่ง และฝาย 1 แห่ง

 

โดยอำเภอปากช่อง มีตำบลหนองสาหร่าย ม.4 จำนวน 28 ครัวเรือน ที่ระดับน้ำทรงตัวและสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย นอกนั้นที่ เทศบาลเมืองปากช่อง , ตำบลหมูสี ,ขนงพระ ,หนองน้ำแดง ,วังไทร และตำบลจันทึก เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อยู่ระหว่างการฟื้นฟู / ส่วนพื้นที่ 2 ตำบลของอำเภอสีคิ้ว , 8 ตำบลของอำเภอสูงเนิน  , 3 ตำบลของอำเภอขามทะเลสอ  , 2 ตำบล ของอำเภอโนนไทย  , 1 ตำบลของอำเภอเสิงสาง และ 2 ตำบลของอำเภอด่านขุนทด สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อยู่ระหว่างการฟื้นฟู / ขณะเดียวกันที่อำเภอปักธงชัย มีตำบลนกออก ,ดอน ,ตะคุ และตำบลโคกไทย ที่ยังท่วมอยู่ แต่ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง สถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายแล้ว ขณะที่ 10 ตำบลเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อยู่ระหว่างการฟื้นฟู / ส่วนที่อำเภอโชคชัย ที่ตำบลท่าจะหลุง สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ แต่ที่ตำบลท่าลาดขาว พลับพลา ด่านเกวียน กระโทก โชคชัย และตำบลท่าอ่าง น้ำยังล้นตลิ่งเอ่อท่วมอยู่

 

ส่วนที่อำเภอโนนสูง ที่ตำบลปราสาท และตำบลจันอัด น้ำที่ล้นตลิ่งเอ่อท่วมได้ลดระดับลงแล้ว แต่ที่ตำบลบิง และตำบลลำมูล น้ำล้นตลิ่งเอ่อท่วมเพิ่มระดับสูงขึ้น /อำเภอเมืองนครราชสีมา น้ำล้นตลิ่งที่ตำบลโคกกรวด ,สีมุม ,ปรุใหญ่ ,5 ชุมชนในเขตเทศบาลนครฯ ,หัวทะเล และตำบลบ้านใหม่ ระดับน้ำทรงตัวและลดลง มีเพียงตำบลโคกสูงและตำบลหมื่นไวย ที่น้ำท่วมเพิ่มระดับสูงขึ้น /อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ตำบลท่าช้าง น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้น แต่ที่ตำบลพระพุทธ และตำบลช้างทอง ระดับน้ำท่วมยังทรงตัว /อำเภอจักราช ที่ตำบลทองหลาง หมู่ที่ 3 และ 4 น้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำเพิ่มขึ้น / ส่วนที่อำเภอพิมาย ซึ่งเป็นจุดรวมรับน้ำจากพื้นที่ต่างๆ พบว่า ตำบลสัมฤทธิ์ ,ในเมือง ,ดงใหญ่ ,ธารละหลอด ,กระเบื้องใหญ่ และตำบลท่าหลวง มวลน้ำในลำน้ำมูลได้ล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่แล้ว โดยระดับน้ำที่ท่วมได้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้ง 6 ตำบล

 

ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำของจังหวัด พบว่าลุ่มน้ำลำพระเพลิง ปริมาณน้ำในพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอปากช่อง มีปริมาณน้ำลดลง โดยมวลน้ำได้ไหลไปที่อำเภอโชคชัย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระบายลงลำน้ำมูลแล้ว ส่วนลุ่มน้ำลำตะคอง ปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว และอำเภอสูงเนิน มีปริมาณลดลง ปัจจุบันมวลน้ำได้ไหลไปที่อำเภอสูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระบายลงลำน้ำมูล ส่วนลุ่มลำเชียงไกร ปริมาณน้ำลดลง และจะไหลผ่านอำเภอโนนไทย โนนสูง และอำเภอพิมาย ระบายลงลำน้ำมูล และสำหรับลุ่มลำน้ำมูลพื้นที่อำเภอพิมาย มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนด้านท้ายน้ำอำเภอชุมพวง ลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง ยังมีปริมาณน้ำต่ำกว่าตลิ่ง

เรื่องโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ | ภาพโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend