"ประยุทธ์ จันทร์โอชา" กล่าวในวาระครบรอบ 75 ปี องค์การสหประชาชาติ ยันไทยมุ่งมั่นต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 เสาหลัก พร้อมย้ำวัคซีนรักษาโควิด-19 ต้องเป็นสินค้าสาธารณะ เพื่อให้คนทั่วโลกเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

24 ตุลาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวคำปราศรัยผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อันจะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสหประชาชาติให้ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันสหประชาชาติ ประจำปี 2563 ว่า วันที่ 24 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติ คือ วันแห่งการก่อตั้งองค์การสากลระหว่างประเทศ ที่มีความสำคัญที่สุด มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการก่อตั้งสหประชาชาติ โดยที่ผ่านมา ไทยยึดมั่นในระบบพหุภาคีนิยมและสนับสนุนสหประชาชาติ โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งบันแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ครอบคลุม ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ทั้งนี้ ไทยมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ จะส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ เป็นกำลังสำคัญในสหประชาชาติ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ใน 3 เสาหลัก คือ 1.การรักษาสันติภาพและความมั่นคง 2.การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 3.การส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ผ่านการประชุมทางไกล และได้ย้ำว่า วัคซีนและยารักษาโควิด-19 ต้องเป็นสินค้าสาธารณะของโลก ที่ทุกประเทศจะต้องมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG และมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนสหประชาชาติและทำงานร่วมกันกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้โลกของกลับมาดีขึ้นกว่าเดิม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับทุกคนและอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป