ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปชป.นัดส.ส.ประชุมเตรียมพร้อมอภิปราย25ต.ค.นี้เน้นสร้างสรรค์แบบมีวุฒิภาวะ

127 5
ปชป.นัดส.ส.ประชุมเตรียมพร้อมอภิปราย25ต.ค.นี้เน้นสร้างสรรค์แบบมีวุฒิภาวะ

"องอาจ คล้ามไพบูลย์" นัดส.ส.ประชาธิปัตย์ ถกเตรียมพร้อมก่อนอภิปรายโดยไม่ลงมติ 25 ต.ค. นี้ ย้ำพรรคเน้นพูดเชิงสร้างสรรค์ตามจุดยืน ปชป. 3 ข้อ หวังทุกฝ่ายช่วยระดมสมองโดยใช้เวทีสภาฯเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ พร้อมละผลประโยชน์ทางการเมืองให้ตัวเองและพวกพ้อง

24 ตุลาคม 2563 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า และประธานส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ต.ค.นี้ ส่วนตัวได้เชิญ ส.ส. ของพรรค เพื่อประชุมเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 25 ต.ค. เวลา 16.00 น. ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมตามที่รัฐบาลขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 โดยไม่มีการลงมติ ซึ่งจะมีการกำหนดบุคคลที่จะร่วมอภิปรายในวาระสำคัญนี้ ตามเวลาที่ได้มีการจัดสรรไปตามสัดส่วนให้ทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้าน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และส.ว.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคจะเน้นอภิปรายอย่างสร้างสรรค์แบบมีวุฒิภาวะ ด้วยเนื้อหาสาระที่จะช่วยกันร่วมมือแสวงหาทางออกจากปัญหาต่างๆ ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ตามจุดยืนของพรรค 3 ประการ คือ 1.ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.การแก้ปัญหาควรใช้แนวทางสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม 3.ใช้รัฐสภาเป็นเวทีหาทางออกของประเทศ

ส่วนที่หลายฝ่ายวิตกกังวลว่าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญให้มีการอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้นั้น ส่วนตัวมองว่าการแก้ไขปัญหา มีได้หลายวิธี การใช้เวทีรัฐสภาที่มีผู้แทนประชาชนจากหลากหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เพื่อช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศก็เป็นอีกทางหนึ่ง จะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ทุกภาคส่วนต้องใช้เวทีรัฐสภาเพื่อแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความจริงใจ คำนึงถึงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลัก มากกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อตัวเองและพวกพ้องเท่านั้น 


"การเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยกันย่อมเกิดประโยชน์ในการหาทางออกให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ จึงหวังว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันระดมสมอง กลั่นกรองวิธีการที่เหมาะสมหาทางออกให้ประเทศมากกว่าหาทางออกให้ตัวเอง และเชื่อมั่นว่าถ้าทุกฝ่ายคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกันในทุกมิติ จะช่วยทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างแน่นอน" นายองอาจ กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend