เพื่อไทยแขวะนายกฯเหมือนผู้ป่วยเบาหวานต้องตัดเนื้อร้ายออก

"โฆษกเพื่อไทย" ย้ำพรรคพร้อมทำหน้าที่ปกป้องประชาชน เปรียบ "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เหมือนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่จำเป็นต้องตัดอวัยวะร้ายออกไป ก่อนประเทศไทยจะตาย

24 ตุลาคม 2563 น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ต.ค. ที่จะถึงนี้ ว่า ในส่วนของพรรคจะประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 25 ต.ค. เพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ในประเด็นการอภิปราย โดยเป้าหมายหลัก คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวล เพราะท่าทีที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดในการบริหารประเทศจนประเทศเดินต่อไปไม่ได้เกือบทุกๆด้าน

เพื่อไทยแขวะนายกฯเหมือนผู้ป่วยเบาหวานต้องตัดเนื้อร้ายออกอีกทั้ง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ขณะนี้ตัวเลขหนี้สิ้นภาคครัวเรือนของไทยพุ่งสูงถึง 83% ของGDP ประชาชนไม่มีรายได้ การอุปโภคบริโภคชะลอตัว ภาคการส่งออกติดลบ ภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่มีทีท่าฟื้นตัว

ขณะที่การบริหารราชการแผ่นดินมีความผิดพลาดมาตลอด นายกฯไม่มีวิสัยทัศน์นำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้ง ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ชุมนุมโดยสันติวิธี การใช้กฎหมายคุกคามผู้ท่ีเห็นต่าง และจับกุมดำเนินคดี ฯลฯ

นอกจากนี้ ปัญหาของรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ร่างขึ้นมา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จนกลายเป็นปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจเผด็จการ จึงต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาทั้งหมดทั้งมวล คือ สิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะเน้นย้ำเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชุมนุมออกมา "ขีดเส้นตายให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก"

น.ส.อรุณี กล่าวต่อว่า การที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วมประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในครั้งนี้ แม้จะถูกบีบด้วยเงื่อนไขของเวลา เงื่อนไขของญัตติรัฐบาล แต่สิ่งหนึ่งในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านต้องทำ คือ การหาทางออกในกระบวนการทางสภาฯ พรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนของประชาชน มีหน้าที่ชี้แจงให้เห็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้ และอธิบายในสิ่งที่ประชาชนถูกกล่าวหาผ่านญัตติที่ฝ่ายรัฐบาลยื่นมา

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมีหน้าที่ในการปกป้องประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการการนำเสนอข้อเท็จจริงในสภาฯ หากไม่ใช้เวทีสภาฯ ในการพยายามหาทางออกจากปัญหาร่วมกัน จะยิ่งทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายเกินกว่าที่ พล.อ.ประยุทธ์จะรับผิดชอบได้


เพื่อไทยแขวะนายกฯเหมือนผู้ป่วยเบาหวานต้องตัดเนื้อร้ายออก"จุดยืนของเราในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้ คือ นายกฯ ต้องลาออกทันที รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนทันทีปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมด และเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร่งด่วน เราในฐานะพรรคการเมืองจะทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารคู่ขนานไปกับเสียงเรียกร้องของประชาชนนอกสภาฯ เพื่อให้ประชาชนเห็นข้อเท็จจริงในมุมมองที่ไม่ถูกครอบงำจากรัฐบาล ตอนนี้ประเทศเปรียบเหมือนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ถ้าเกิดแผลลุกลาม ต้องตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คืออวัยวะที่ต้องตัดทิ้งก่อนประเทศจะตาย" น.ส.อรุณีกล่าว