"สมบูรณ์"คาดกลางเดือนพ.ย.พิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ

"เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร" คาดกลางเดือนพ.ย.นี้ จะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ส่วนร่างไอลอว์มีสิทธิ์บรรจุร่วมกับร่างส.ส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล มั่นใจส.ส.-ส.ว.คำนึงประโยชน์ประชาชน แม้ไม่มีปชช.ร่วมในกรรมาธิการเพื่อลงมติ

24 ตุลาคม 2563 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา ถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่กลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ เป็นผู้ยื่นว่า สภาฯเปิดให้ผู้ที่ร่วมเข้าชื่อสนับสนุน ส่งจดหมายคัดค้านการเข้าชื่อดังกล่าว จนถึงวันที่ 12 พ.ย.นี้ ซึ่งหลังจากครบกำหนด เชื่อว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จะใช้เวลาตรวจสอบอีกเล็กน้อย ถึงความสมบูรณ์ของการเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) จากนั้น จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมตามที่ข้อบังคับกำหนดให้บรรจุร่างแก้ไข ภายใน 15 วัน

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า จากการให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ตรวจสอบการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่าสามารถนำเข้าสู่วาระได้พร้อมกับญัตติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ญัตติ ที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน และ ส.ส.พรรครัฐบาล เสนอก่อนหน้านี้ แม้รัฐสภาจะพิจารณาไปแล้ว แต่ยังไม่ลงมติ จึงถือว่านำไปพิจารณารวมกันได้

"สมบูรณ์"คาดกลางเดือนพ.ย.พิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่าภายในกลางเดือน พ.ย.นี้ รัฐสภาจะพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนำเข้าสู่ที่ประชุม ตัวแทนของภาคประชาชนต้องนำเสนอเนื้อหาให้รัฐสภาพิจารณา ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนหลังจากนั้น คือ การได้สิทธิแสดงความเห็นในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) แต่ไม่มีสิทธิเป็นกมธ. เนื่องจากข้อบังคับกำหนดว่า กมธ.ที่พิจารณาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า กรณีที่กมธ.ต้องลงมติในเรื่องใด หากไม่มีตัวแทนประชาชนร่วม จะทำให้เสียสิทธิ์หรือไม่นั้น ส่วนตัวเห็นว่า ในกมธ. ประกอบด้วย ส.ส.และ ส.ว. เป็นตัวแทนของประชาชน ดังนั้น เชื่อว่าการพิจารณาเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของประชาชน