ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ท่านผู้หญิงม.ร.ว.ศรี" เป็นคนไร้ความสามารถ

217.46K 22
ราชกิจจาฯ ประกาศ ท่านผู้หญิงม.ร.ว.ศรี เป็นคนไร้ความสามารถ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ และ ให้อยู่ในความอนุบาลของ นายพจกร ลิมปิชาติ

23 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ และ ให้อยู่ในความอนุบาลของ นายพจกร ลิมปิชาติ ผู้ร้องคดีแพ่งหมายเลขดําที่ ยชพ 19/2563 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ 773/2563

ด้วย นายพจกร ลิมปิชาติ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่าท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ ป่วยเป็นโรคความจําเสื่อม อัลไซเมอร์ ไม่สามารถจําบุคคลหรือสถานที่ได้ ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่สามารถทํานิติกรรมต่าง ๆ ได้ สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 และเห็นสมควรตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้อนุบาลตามคําร้องจึงมีคําสั่งว่า ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนายพจกร ลิมปิชาติ ผู้ร้องประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เนตรดาว มโนธรรมกิจ ผู้พิพากษา


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์