เพื่อไทยอัดรายงานกมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญไร้ประโยชน์

"เลขาธิการเพื่อไทย" ชี้รายงานของกรรมาธิการศึกษารัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการไร้ประโยชน์ ชี้เป็นการเตะถ่วงเวลาแถมสิ้นเปลืองงบประมาณ ย้ำแค่รวบรวมความเห็นเท่านั้น .

23 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ก่อนรับหลักการ ว่า เป็นการศึกษาที่เสียเวลาและเปล่าประโยชน์ รวมถึงสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะผลของการพิจารณาไม่มีสาระสำคัญ อีกทั้ง ไม่มีความเห็นในรายงาน เสมือนไม่ผ่านการศึกษาในรายละเอียดมาก่อน โดยไม่มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ในรายงานแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายงานที่ กมธ. ชุดนี้ศึกษา ไม่มีมติไปในทิศทางใด เพราะเป็นการรวบรวมเอาความคิดเห็นของกมธ.แต่ละคนไปรวมไว้ในรายงาน ซึ่งความเห็นดังกล่าว ได้อภิปรายในการประชุมรัฐสภาไปหมดแล้ว และเจตนารมณ์ของการแต่งตั้งกมธ.ชุดนี้ เพื่อให้ไปศึกษาก่อนลงมติ เหลือเพียงการลงคะแนนว่าจะรับหลักการหรือไม่ ไม่ต้องมีการอภิปรายเพราะได้มีการอภิปรายแล้ว

"การที่รัฐบาลเตะถ่วงเวลาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการสุมฟืนเข้ากองไฟ พิสูจน์ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อพวกเราแต่อย่างใด" นายประเสริฐกล่าว