" ไพศาล"ชูปรากฏการณ์เสื้อเหลืองพลังสู้ต่างชาติแทรกแซง

แฟนเพจ"ไพศาล พืชมงคล"อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงทัศนะต่อการแสดงพลังของมวลชน ต่อการปกป้องสถาบัน โดยระบุว่านี่คือ ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว ที่จะเตือนไปถึงขบวนการแทรกแซงที่มาจากชาติ ให้ได้รับรู้ถึงพลังอันบริสุทธิ์


สื่อสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/pg/Paisal.Fanpage โดย ไพศาล พืชมงคล อดีตนักกฏหมาย และ อดีตกรรมการผู้ช่วย รองนายกรัฐมนตรี ( พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ) และอดีตที่ปรึกษา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธได้แสดงทัศนะ ต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองดังนี้ หลังมีมวลชนออกมาเคลื่อนเพื่อแสดงพลีงปกป้องวสถาบัน โดยเนื้อความที่ระบุถึงคือพลังจักรวาล*****
ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศกำลังสำแดงพลังแห่งความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์*****เพื่อตักเตือนให้นักล่าอาณานิคม ที่กำลังก่อสงครามพันธุ์ทางขึ้นในประเทศของเราได้สำเหนียกไว้!!!!!แต่ต้องระวังสิ่งแปลกปลอม โดยสังเกตง่ายๆ ของลักษณะแปลกปลอม คือ1 จะชักชวนกันให้ตะโกนว่าประยุทธ์สู้ๆ!!! เพื่อลวงให้เข้าใจว่าเป็นการชุมนุมแสดงพลังปกป้องนักการเมือง2 จะชักชวนให้ก่อความรุนแรงกับพี่น้องคนไทยด้วยกัน เพื่อสร้างความเกลียดชังสถาบัน3 จะชักชวนกัน ให้แสดงออกซึ่งความถ่อยเถื่อน นานาประการ เพื่อให้แตกสามัคคีภายในชาติ


ทั้ง3ประการนี้ จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้พี่น้องประชาชน นักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชน จำแนกแยกแยะได้ว่า กลุ่มไหนเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์อะไรเป็นสิ่งที่แปลกปลอมก็จะไม่เข้าใจผิดหรือสับสน หรือทำให้เกิดความแตกสามัคคีมากขึ้น

......................
การชุมนุมเดินขบวนที่สุไหงโกลก เป็นการชุมนุมเดินขบวนเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งใหญ่ที่สุดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้*****เป็นแบบอย่างที่ดี ยิ่งใหญ่และงดงาม ของพสกนิกรที่มีความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์*****เป็นความสามัคคี ที่ยิ่งใหญ่ ของพี่น้องชาวไทยพุทธและ ชาวไทยอิสลาม ตลอดจนพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีน***

เป็นครั้งแรกที่พี่น้องมุสลิมทุกนิกาย ทั้งสุหนี่ วาฮาบีและชีอะ ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งพลังสามัคคี และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งเดียวกัน!เป็นครั้งแรก ที่ผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทย สายอดีตพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กรมรบที่ 8 ,10 และ 12 พี่น้องขบวนการ เบอร์ซาตู และพี่น้องผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยสายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์


ขอให้การชุมนุมและการเดินขบวน ของเหล่าพสกนิกร ที่มีความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์ทั่วประเทศ ได้แสดงเจตนารมณ์และจิตใจอันจงรักภักดีแท้ ให้ปรากฏโดยไม่ให้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง****และอย่าให้พวกฉวยโอกาสแอบอ้างสถาบัน โหนพลังสามัคคีจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นอันขาด****


ต้องขอขอบคุณท่านจุฬาราชมนตรี ท่านรุดฟี และท่านหุจลตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมานฮูซัยนี ท่านแม่ทัพภาค 4ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกฝ่ายที่ได้พร้อมเพรียงกัน เป็นหลักให้แก่การสร้างความสามัคคีภายในชาติ****#เรามีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวกัน