"ศาลแพ่ง"ยกคำร้องนักศึกษาขอไต่สวนฉุกเฉิน

"ศาลแพ่ง" สั่งยกคำร้อง 6 นักศึกษาขอไต่สวนฉุกเฉิน และคุ้มครองชั่วคราว หลัง "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ส่วนคดี "หมอชลน่าน-วัชระ" ยื่นฟ้อง "บิ๊กตู่" ศาลนัดฟังคำสั่ง 28 ต.ค.นี้

22 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลแพ่งได้อ่านคำสั่งคดีที่ น.ส.ศุกรียา วรรณายุวัฒน์ กับพวกนิสิต นักศึกษา รวม 6 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 3 คน เป็นจำเลยคดีหมายเลขดำ พ.5363/2563 ฐานละเมิด ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร และขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน และมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโจทก์กับพวกด้วย

ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้โจทก์ทั้งหก ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 15 ต.ค. ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ประกาศใช้ และขอให้เพิกถอนประกาศของจำเลยที่ 3 ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง โดยบรรยายฟ้องอ้างถึงเหตุที่โจทก์ทั้งหก ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงของจำเลยที่ 1 และประกาศอื่นๆ ของจำเลยที่ 3 ภายใต้การกำกับการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 2 รวมถึงเหตุที่ทำให้ประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อีกทั้ง เห็นว่าประกาศดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ใช้บังคับต่อประชาชนทั่วไป แต่เนื่องด้วยพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 16 บัญญัติว่า "ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" อันทำให้การฟ้องร้องคดีนี้ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 148 บัญญัติว่า "การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาล" และมาตรา 194 บัญญัติว่า "ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น" อันแสดงให้เห็นว่าศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไป

ดังนั้น คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม เมื่อโจทก์ทั้งหกกล่าวอ้างว่า ประกาศของจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 และการกระทำของจำเลยทั้งสาม อันเนื่องมาจากการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของโจทก์ทั้งหก และประชาชน กรณีมีเหตุให้รับฟ้องของโจทก์ทั้งหกไว้พิจารณา

ส่วนที่โจทก์กับพวก ยื่นคำขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน และมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพวกโจทก์นั้นศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า วันนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศยกเลิก ประกาศและข้อกำหนดสถานการณ์ร้ายแรงในพื้นที่ กทม. เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 และฉบับที่ 2 วันที่ 16 ต.ค. 63 โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผล ตั้งแต่เวลา12.00 น.ของวันที่ 22 ต.ค. 63 แล้ว ดังนั้น เหตุแห่งการขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์ทั้งหก จึงสิ้นสุดลง ยกคำร้องในส่วนนี้

สำหรับคดีที่โจทก์ทั้งหก ยื่นฟ้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับพวกไว้นั้น ศาลนัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายคดี วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 09.00 น.

สำหรับในส่วนคดีที่ นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ กับพวกรวม 2 คน ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพวกรวม 2 คน ต่อศาลแพ่ง หมายเลขดำ พ.5323/2563 ศาลได้นัดฟังคำสั่งกรณีการขอคุ้มครองชั่วคราว ในวันที่ 28 ต.ค. นี้ เวลา 13.30 น. และนัดพร้อมคู่ความ ทั้งสองฝ่ายวันที่ 21 ธ.ค.นี้ เวลา 09.00 น.


ส่วนคดีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กับพวกรวม 4 คน ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพวกรวม 2 คน ต่อศาลแพ่ง หมายเลขดำที่ พ.5327/2563 ศาลนัดฟังคำสั่งกรณีการขอคุ้มครองชั่วคราว ในวันที่ 28 ต.ค.นี้ เวลา 13.30 น. เช่นกัน และนัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่าย วันที่ 21 ธ.ค.นี้ เวลา 09.00น