'จุรินทร์' สั่งอคส.หาช่องล้มสัญญาถุงมือยางแสนล้าน

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการจัดซื้อถุงมือยาง 500 ล้านกล่อง รวมมูลค่า 112,500 ล้านบาท ที่พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ อดีตรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ อคส. ได้จัดซื้อจากบริษัท การ์เดียน โกลฟส์ จำกัด และได้จ่ายมัดจำค่าสินค้าให้บริษัท 2,000 ล้านบาท โดยที่บริษัทไม่ได้วางหลักประกันสัญญา รวมถึงการจัดซื้อดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่อเข้าข่ายการทุจริต ว่าหลังจาก อคส.ได้ยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการตามกฎหมาย