ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กรอ.พาณิชย์ลุยแก้ 15 ประเด็นดัน 'ส่งออก'

24 0

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ว่าที่ประชุมได้หารือประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทย ได้ข้อสรุปออกมาทั้งสิ้น 15 ประเด็นที่จะต้องเร่งแก้ไขและผลักดัน โดยมีทั้งเรื่องที่จะดำเนินการในทันที เรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้การส่งออกของไทยมีความคล่องตัว นำรายได้เข้าประเทศ

ปัญหา 15 ประเด็น ได้แก่ 1. การเร่งรัดการส่งออกข้าวไปจีน ตามข้อตกลง MOU ที่ค้างอยู่ 3 แสนตัน 2. การติดตามปัญหาการส่งออกรถยนต์ไปเวียดนาม ที่อาเซียนกำลังลงนามข้อตกลง MRA ยานยนต์ 3. การแก้ปัญหาอินเดียกำหนดมาตรฐานสินค้าเคมีภัณฑ์และปุ๋ยเคมี 4. การแก้ปัญหาการขนรถยนต์ที่ผลิตใหม่เพื่อไปส่งออก 5. การสร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยปลอดโควิด-19

6. การแก้ไขปัญหาต้นทุนขนส่ง เช่น ค่าระวางเรือ ค่าธรรมเนียมเรือ ที่มีราคาสูง 7. การแก้ไขค่าเงินบาทแข็งค่า ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์นำประเด็นปัญหาเข้าหารือใน ศบศ. 8. การแก้ปัญหาเวียดนามเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าน้ำตาลทราย 9. การช่วยเหลือสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 10. การแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนและผ่านแดน ที่จะต้องผลักดันให้มีการเปิดด่านเพิ่มขึ้น เน้นฝั่ง สปป.ลาว และกัมพูชา

11. ผลักดันเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ ได้แก่ จีน สปป.ลาว และไทย เข้าด้วยกัน 12. การผลักดันให้มีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น 13. การอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ในวันหยุด 14. การเร่งรัดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เช่น เอฟทีเอไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ไทย-สหราชอาณาจักร (ยูเค) ไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) และอาเซียน-แคนาดา เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือเป็นรายมณฑล และรายรัฐ เช่น ไหหลำ ของจีน และรัฐเตลังกานา ของอินเดีย และ 15. การผลักดันจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้ส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์