วุฒิสภาจัดกิจกรรมขอพิทักษ์ปกป้องสถาบันฯด้วยความจงรักภักดี

"วุฒิสภา" นำคณะ "ส.ว.-ข้าราชการ-พนักงานราชการ" ร่วมใส่เสื้อเหลือง แสดงจุดยืนในการปกป้อง พิทักษ์ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ลั่นจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่พึ่งของประชาชน และจะสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดี

22 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณด้านหน้าอาคารสุขประพฤติ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ส.ว.) ได้นำคณะ ส.ว. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกันใส่เสื้อเหลืองแสดงจุดยืนในการปกป้อง พิทักษ์ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง "สดุดีจอมราชา" และเพลง "อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี" ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)


วุฒิสภาจัดกิจกรรมขอพิทักษ์ปกป้องสถาบันฯด้วยความจงรักภักดี
ขณะเดียวกัน ประธานส.ว. ได้นำคณะสมาชิกส.ว. และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถวายสัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูน พิทักษ์ และธำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นที่พึ่งของประชาชน อีกทั้ง จะสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

วุฒิสภาจัดกิจกรรมขอพิทักษ์ปกป้องสถาบันฯด้วยความจงรักภักดี

วุฒิสภาจัดกิจกรรมขอพิทักษ์ปกป้องสถาบันฯด้วยความจงรักภักดี