"สภานิสิตจุฬาฯ" ประณาม "รัฐบาล" ใช้อำนาจในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ ประณามการใช้อำนาจรัฐตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 .

22 ตุลาคม 2560 สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ประณามการใช้อำนาจรัฐตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า "ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 อันนำมาสู่การใช้อำนาจในการสลายการชุมนุมและจับกุมประชาชนผู้ออกมาร่วมชุมนุมในช่วงเวลาที่ผ่านมา และล่าสุดก็ได้มีการจับกุม "มายด์ ภัสราวลี" ผู้ปราศรัยในการชุมนุมของกลุ่ม "คณะราษฎร" บริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อช่วงกลางคืนของวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ภายหลังการชุมนุมยุติลงนั้น
อ่านข่าว - กองปราบรวบมายด์แกนนำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย ฝ่าพ.ร.ก.
สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ (Freedom of Peaceful Assembly) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ แม้การชุมนุมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อการคมนาคมของประชาชนอยู่บ้าง แต่การชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยสงบ สันติ ปราศจากความรุนแรงและมิได้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐแต่อย่างใด ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขในการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดฯ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าวนั้นจึงไม่มีความชอบธรรม และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์อีกว่า รัฐบาลทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการระงับและยับยั้งการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อพิทักษ์รักษาไว้เพื่อความมั่นคงของรัฐบาลเท่านั้น เช่น การจำกัดและปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชนที่เผยแพร่ภาพและข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุม การสั่งปิดรถไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมอื่น รวมถึงการใช้อำนาจเพื่อออกหมายจับและควบคุมตัว (หมายจับ ฉฉ) เพื่อควบคุมผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น และการดำเนินคดีกับแกนนำและผู้ชุมนุมตามข้อกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพระราชกำหนดฯ ที่ล้วนเป็นไปเพื่อยับยั้งไม่ให้การชุมนุมนั้นเกิดขึ้นได้หรือให้การชุมนุมนั้นลดทอนความเข้มข้นลงเพื่อประโยชน์ของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจที่มิได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หากแต่เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางการเมืองของรัฐบาลเท่านั้น

ด้วยเหตุผลข้างต้น สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอประณามการบังคับใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรม และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งกฎหมายของรัฐบาล รวมถึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และดำเนินการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวเพราะเหตุการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลโดยเร็ว"


สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 ตุลาคม 2563 ดูน้อยลง

"สภานิสิตจุฬาฯ" ประณาม "รัฐบาล" ใช้อำนาจในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน