อาชีวะฯ 33 สถาบัน ประกาศรวมพล

อาชีวะฯ 33 สถาบัน ประกาศรวมพล ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ นัดทำกิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เวลา 07.00 น.

โลกโซเชียลฯ ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความ การรวมกลุ่มของนักศึกษาอาชีวะฯ ซึ่งได้มีการนัดหมายทำกิจกรรม เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า โดยมีการเชิญชวนนักศึกษาอาชีวะ จำนวน 33 สถาบัน ร่วมกันแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีใจความดังนี้

อาชีวะฯ 33 สถาบัน ประกาศรวมพล


"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน" จับมือพี่น้องอาชีวะ 33 สถาบัน นัดหมายแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พร้อมอ่านแถลงการ "อาชีวะคืออาชีวะของพระราชา" พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน ร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจัดโดย กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน ร่วมกับโครงการทำดีเพื่อพ่อ