ศบค. เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุด 31 ต.ค. ไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. .


21 ตุลาคม 2563 รายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุด 31 ต.ค.นี้ให้เป็นไปสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.นี้ทั้งนี้เพื่อให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการควบคุมดูแล การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆทั่วราชอาณาจักร โดย ศบค.จะเสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้ครม.พิจารณาในวันที่ 27 ต.ค.นี้ ต่อไป