จเรตำรวจแห่งชาติ ออกคำสั่งเร่งรัด ให้ผู้บังคับบัญชา ทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินเบี้ยโควิด แล้วให้รายงานผลเป็นข้อมูลในที่ประชุม ที่จะมี รอง ผบช.น. และรอง ผบช.ภ. 1- 9 ร่วมรายงานเสนอตรงต่อ จเรตำรวจ 10 โมง 26 ต.ค.นี้

วันที่ 21 ต.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.วิสนุ ประสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ถึงผู้บังคับบัญชาในแต่ล่ะหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เร่งรัดรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด (COVID-2019) แล้วข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้เงินไม่ครบตามจำนวนที่เบิก หรือไม่ได้รับเงินตามที่มีการเบิกจ่ายจริง หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ข้าราชการตำรวจเบิกเงินแล้วนำเงินมาคืน 

จเรตำรวจ สั่งทุกหน่วยสอบเบี้ยโควิด เสนอที่ประชุม 26 ต.ค.นี้


จากที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่ได้รับเงินงบประมาณในส่วนนี้ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้สั่งการไปเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2563 รวมถึงได้มีคำสั่งลงวันที่ 9 ต.ค.2563 ให้สำนักงานจเรตำรวจจัดชุดปฏิบัติการ 10 ชุด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยอีกทางหนึ่งนั้น โดยหนังสือดังกล่าวแจ้งให้ทุกหน่วยเร่งรัดรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ คำสั่ง หรือไม่ หากพบว่ามีการกระทำที่ผิดระเบียบ คำสั่งหรือพบการทุจริต ก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ทั้งทางวินัยและอาญา และให้ทุกหน่วยรายงานผลการดำเนินการทั้งหมดให้ทราบภายในวันที่ 26 ต.ค.2563 นี้

จเรตำรวจ สั่งทุกหน่วยสอบเบี้ยโควิด เสนอที่ประชุม 26 ต.ค.นี้


ทั้งนี้มีรายงานว่า จเรตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือสั่งการอีกฉบับเป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0001(จตช)/022 ให้รอง ผบช.น.และ รอง ผบช.ภ.1-9 มาประชุมที่ที่สำนักงานจเรตำรวจในวันที่ 26 ต.ค.2563 เวลา 10.00 น เพื่อให้เข้ามารายงานผลการตรวจสอบในกรณีดังกล่าวต่อจเรตำรวจแห่งชาติโดยตรงด้วย