"ชวน"วอนสมาชิกใช้เวทีเพื่อทุเลาไม่ใช่ซ้ำเติมปัญหาบ้านเมือง

"ชวน หลีกภัย" เผยรอพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสมัยวิสามัญก่อนบรรจุระเบียบวาระตามมาตรา 165 เตือนสมาชิกอย่าใช้สภาฯ เป็นเวลาทีสาดน้ำลายเพราะไร้ประโยชน์ ยืนยันสภาฯเปิดกว้างผู้ชุมนุมทำกิจกรรมได้ แต่ต้องไม่รุนแรง-ปราศจากอาวุธ

21 ตุลาคม 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ขั้นตอนการบรรจุระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญ โดยเป็นการอภิปรายทั่วไป เพื่อหาทางออกปัญหาการชุมนุมการเมือง ซึ่งรัฐบาลจะต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นในการอภิปรายตามมาตรา 165 เพราะเป็นผู้เสนอขอเปิดสมัยวิสามัญ

นายชวน กล่าวว่า ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระได้ เนื่องจากต้องรอให้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยการประชุมก่อน ซึ่งกรอบเวลาระหว่างวันที่ 26 27 ต.ค. และในวันที่ 22 ต.ค.นี้ จะมีการหารือร่วมกัน 4 ฝ่าย เพื่อกำหนดเวลาให้แต่ละฝ่าย ได้อภิปรายอย่างเต็มที่ ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษ แต่จะต้องอยู่ในประเด็นที่รัฐบาลกำหนดไว้

ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายจะเพียงพอสำหรับการร่วมหาทางออกของปัญหาหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ใช้เวลาเท่าที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และเคยแจ้งสมาชิกรัฐสภาไปแล้ว ขอให้ช่วยกันให้ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาทุเลาลง ทุกคนต่างห่วงใยบ้านเมือง

ทั้งนี้ อย่าไปสร้างอะไรที่ซ้ำเติมสถานการณ์บ้านเมือง มีสมาชิกบางคนที่ไม่เห็นด้วยในการเปิดวิสามัญ เพราะบอกว่าเปิดแล้วไม่มีประโยชน์ อย่างดีก็แค่ด่ากัน ประชาชนก็เบื่อหน่าย ส่วนตัวจึงบอกสมาชิกว่าจะต้องไม่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้น ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เปิดสภาฯ เพื่อไม่ไว้วางใจหรือด่ากัน

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ไม่จำเป็นต้องขอกำลังตำรวจหรือทหารเพิ่มเติม เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรง สภาฯเปิดกว้างให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาทำกิจกรรมได้ แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรงและปราศจากอาวุธ ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับที่อยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ ที่กำลังพิจารณาอยู่ไม่น่าจะทันพิจารณาในสมัยนี้ เพราะ กมธ.ยังไม่ส่งมา