อุตุฯ ชี้'พายุโซเดล'เข้าใกล้ฝั่ง 24-25 ตุลานี้

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศล่าสุดเกี่ยวพายุลูกใหม่ "พายุโซนร้อน "โซเดล" (พายุระดับ 3)" โดยเป็นประกาศฉบับที่ 1 ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับพายุลูกใหม่ ที่มีชื่อว่า "โซเดล"โดยเป็นประกาศฉบับที่ 1 ซึ่งพายุลูกดังกล่าวจะขึ้นฝั่งเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563


ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

"พายุโซนร้อน "โซเดล" (พายุระดับ 3)"

ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) พายุโซนร้อน "โซเดล" (พายุระดับ 3) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

ได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีใต้ตอนกลางแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 119.7 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ) กรรวี สิทธิชีวภาค

(นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศณวันที่21ตุลาคมพ.ศ. 2563เวลา05.00น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่21ตุลาคมพ.ศ. 2563เวลา17.00น.

(ลงชื่อ)กรรวีสิทธิชีวภาค

(นางสาวกรรวีสิทธิชีวภาค)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

อุตุฯ ชี้'พายุโซเดล'เข้าใกล้ฝั่ง  24-25 ตุลานี้

อุตุฯ ชี้'พายุโซเดล'เข้าใกล้ฝั่ง  24-25 ตุลานี้

อุตุฯ ชี้'พายุโซเดล'เข้าใกล้ฝั่ง  24-25 ตุลานี้

ขอบคุณข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา