ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เปิดประตูรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไทยเที่ยวแรก

625 13

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวชาวจีนประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) กลุ่มแรกเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 41 คน กระตุ้นเศรษฐกิจ ยึดหลักมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

สมุทรปราการ20 ตุลาคม 2563ที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการได้เปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) กลุ่มแรกเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนประเภทพิเศษ STV จำนวน 41 คน ที่เดินทางมาด้วยสายการบินSpring Airlines เที่ยวบินที่ 9C8579จากเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาในประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยซึ่งนักท่องเที่ยวที่ประสงค์เดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) และต้องยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยโดยนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้าในในประเทศไทยต้องผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด- 19 ตามมาตรการของรัฐเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปและต้องตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ


นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเสมอ และมีการประสานการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานราชการ สายการบินและผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล เช่น การตั้งจุดคัดกรองของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การจัดเตรียมพื้นที่ตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด - 19 ด้วยระบบการตรวจหาสารคัดหลั่งทางพันธุกรรม หรือPCRซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำถึงร้อยละ 95 ที่สามารถทราบผลตรวจได้ภายใน 90 นาที ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังได้มีการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณGate D3 และD4 ไว้เป็นห้องพักคอยสำหรับผู้โดยสารที่ต้องรอผลตรวจ ซึ่งภายในห้องดังกล่าวมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)รวมทั้งมีห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งน้ำดื่มไว้ให้บริการด้วย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้โดยสารในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ใบ ต.8) การโหลดApplicationติดตามตัว รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

ที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข โดยเน้นย้ำในการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยานรวมถึงบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ลิฟต์ ทางเดินเลื่อน แบบDeep Cleaningอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และมีการตั้งจุดTerminal Screeningเพื่อตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสารทุกคน และได้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคนต้องถือปฏิบัติตามวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal)เมื่ออยู่ภายในอาคารผู้โดยสารและพื้นที่ท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัดโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)เพื่อลดความแออัด ในพื้นที่ให้บริการต่างๆ และกำหนดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารผู้โดยสาร เพื่อเป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

เรื่องโดย สุธินันท์ คงสินธ์ | ภาพโดย สุธินันท์ คงสินธ์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend