ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"แพทยสภา" ขอความร่วมมือเปิดทางรถพยาบาล-คุ้มครองแพทย์

383 14
แพทยสภา ขอความร่วมมือเปิดทางรถพยาบาล-คุ้มครองแพทย์

แพทยสภา ออกประกาศขอความร่วมมือเนื่องด้วยสถานการณ์ชุมนุม โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือในการเปิดทางรถพยาบาล รวมถึงการดูแลและคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักสากล

20 ตุลาคม 2563 แพทยสภา ออกประกาศคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ที่ 1/2563 เรื่อง "ขอความร่วมมือเนื่องด้วยสถานการณ์ชุมนุม" โดยระบุข้อความว่า...

ตามที่มีสถานการณ์ การชุมนุมในปัจจุบัน แพทยสภามีความห่วงใยสวัสดิภาพประชาชนทุกฝ่าย และไม่ปรารถนาให้เกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อสุขภาพกาย ใจ และชีวิต รวมทั้งอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ แพทยสภาจึงขอความร่วมมือมายังทุกฝ่าย ดังนี้

1. ขอให้มีความร่วมมือ แบบบูรณาการในหน่วยที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรฐานการจัดการ กรณีการขนส่งผู้ป่วยผ่านพื้นที่ใด ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นเจ้าภาพเพื่อให้รถพยาบาลทุกคัน ติดต่อประสานกันได้และมีการส่งผู้ป่วย ไปถึงมือแพทย์หรือโรงพยาบาลและได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด

2.กรณีมีเหตุการณ์ใด ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่ ขอให้ทุกฝ่ายโปรดให้ความสำคัญ ในการดูแลและคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

แพทยสภาขอเป็นกำลังใจ ให้กับ แพทย์ พยาบาลและ บุคลากร ทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและอาสามาช่วยดูแลประชาชน ในสถานการณ์นี้ และ แพทยสภาหวังว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์)

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend