"นครสวรรค์บ้านเรา" เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.

ใกล้เข้าสู่ห้วงการเลือกตั้งท้องถิ่นกันแล้ว หลายพื้นที่ก็มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกันอย่างคึกคัด ล่าสุด ประธานกลุ่ม "นครสวรรค์บ้านเรา" แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ ลงสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้

พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ประธานกลุ่ม "นครสวรรค์บ้านเรา" ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ พร้อมแถลงข่าวการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.นครสวรรค์ และแนวทางในการพัฒนานครสวรรค์อย่างเป็นระบบ พล.ต.อ.สมศักดิ์ เปิดเผยว่า สภา อบจ.ไม่ใช่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่เป็นสภาในการออกข้อบัญญัติในการบริหารจัดการเงินภาษีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภา อบจ.เป็นสภาในการบริหารงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา และสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนคนนครสวรรค์อย่างเท่าเทียมกันทั้ง 36 เขต สิ่งที่ฝ่ายบริหาร และสภา อบจ.นครสวรรค์ ควรทำ คือ ประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือก ทางกลุ่มต้องคัดเลือกผู้สมัครที่ดี มีคุณภาพ เสนอให้ประชาชนเลือกเป็นตัวแทนเข้าสภา การคัดสรรฝ่ายบริหาร ก็ต้องดูคุณสมบัติ ดูนโยบายของกลุ่ม ซึ่งจะเป็นเรื่องความสามารถในเรื่องของการนำ เรื่องของการบูรณาการ เรื่องของการประสานงาน เรื่องของความคิดริเริ่มโครงการในการพัฒนาบ้านเรา โดยทีมบริหารมืออาชีพ"กลุ่มของพวกเรามีชื่อว่า "กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา" สื่อความหมายเพื่อย้ำว่า นครสวรรค์คือบ้านของพวกเราทุกคน บ้านที่เราอยู่ร่วมกันมาช้านานแต่บรรพบุรุษ เป็นเมืองเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ มีขนบธรรมเนียม มีจารีตประเพณี มีวัฒนธรรมแบบเราๆชาวนครสวรรค์ "กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา" ขออาสาเข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตัวแทนพรรคการเมือง" พล.ต.อ.สมศักดิ์ กล่าว

ประธานกลุ่ม "นครสวรรค์บ้านเรา" เผยอีกว่า การพัฒนาบ้านเราจะไปได้ดีถ้าสมัครสมานสามัคคีกัน กลุ่มนครสวรรค์บ้านเราจึงเน้นความสามัคคี ความแน่นแฟ้น เพื่อไปร่วมมือกันพัฒนาให้จังหวัดนครสวรรค์ของเราให้ดีขึ้น โดยใช้กลไกของ อบจ. และเทศบาลนคร เป็นแกนหลัก กลุ่มของเราจะกระทำทุกวิถีทางในการลดความขัดแย้ง พวกเราสามารถทำงานได้กับคนทุกกลุ่ม ทุกองค์กรของทางราชการ และทุกภาคส่วนในบ้านเรา ตั้งแต่ชุมชนจนถึงระดับจังหวัด เป้าหมายของพวกเราคือความผาสุกของคนนครสวรรค์ เราจะร่วมกันบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินภาษีให้เกิดประโยชน์ เป็นไปตามความต้องการของคนนครสวรรค์ในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง โปร่งใสและตรวจสอบได้ พล.ต.อ.สมศักดิ์ กล่าว ถ้าเราได้รับโอกาส ได้รับมอบความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนคนนครสวรรค์ พวกเราขอสัญญาว่าพวกเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้บ้านเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในฐานะคนนครสวรรค์บ้านเรา เราไม่ได้อาสาเข้ามาในนามพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่เราสามารถทำงานได้กับทุกพรรคการเมือง เราไม่ใช่กลุ่มอิสระที่จะทำอะไรตามอำเภอใจ เราเข้ามาในฐานะคนนครสวรรค์ ที่อาสาเข้ามาทำงาน จะทำอะไรต้องมาจากเสียงของพี่น้องประชาชน ว่าเดือดร้อนอะไร ต้องการอะไร ถ้าไว้ใจเลือกผม และทีมงาน ขอโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน คนนครสวรรค์ด้วย