ประชุมครม.หารือเปิดสภาผ่าทางตันวิกฤตประเทศ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ระบุประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ จะมีการหารือ ถึงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ นำปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ สู่การหารือในที่ประชุมรัฐสภาแบบอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ

ประชุมครม.หารือเปิดสภาผ่าทางตันวิกฤตประเทศ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   เปิดเผยว่า     ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้    จะมีการหารือถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์ในขณะนี้   ซึ่งจากที่ได้หารือร่วมกับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา   พบว่าทาทีของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ต่างมีความเห็นตรงกัน  ที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยจะเป็นการเปิดประชุมวิสามัญ เพื่ออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ  ตามมาตรา 165 


" สำหรับขั้นตอนว่าจะเป็นวันไหน  ยังต้องรอกระบวนการ ออกพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ส่วนกรอบเวลาจำนวนวัน  จะเป็นการตัดสินใจจากคณะรัฐมนตรี  ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปประเด็น ว่าเปิดประชุมแล้ว จะคุยประเด็นใดบ้าง แต่ทุกปัญหาจะนำเข้าสู่ที่ประชุม" 
ประชุมครม.หารือเปิดสภาผ่าทางตันวิกฤตประเทศ
นายอนุชา กล่าวว่า กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะไม่รอการประชุมของรัฐสภา เพราะมีการยื่นเงื่อนไข  ให้ทำตามข้อเรียกร้อง ภายใน 24 ชั่วโมงของวันนี้  เป็นความเห็นที่แตกต่าง  ยืนยันว่าความเห็นที่แตกต่าง จะต้องนำไปพิจารณาในสภา เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง  ในเรื่องของรัฐธรรมนูญ ส่วนเรื่องอื่นๆเป็นเพียงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   ซึ่งในสังคมประชาธิปไตยการเรียกร้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าการบังคับหรือขู่เข็ญ ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ถูกต้อง และบางเรื่องจุดยืนของแต่ละพรรคมีอยู่แล้ว  จุดยืนแต่ละฝ่ายก็มี จึงอยากฝากถึงผู้ชุมนุมและนักศึกษาว่า   สิ่งที่รัฐบาลทำในขณะนี้  เพื่อประเทศชาติ  และไม่ใช่ทุกความเห็นจะต้องไปในทิศทางเดียวกัน ต้องมาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน อยากเห็นว่าเวทีรัฐสภา สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้


" แม้เวลาแค่ 1-2 ชั่วโมง เราก็เห็นตรงกันว่ามีค่า สำหรับการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกัน เราจะมีมติออกมาร่วมกัน ซึ่งนักการเมืองทุกคนก็อยากเห็นความสงบสุข  ส่วนหากการประชุมผ่านไปแล้ว แต่ม็อบยังคงอยู่ก็ค่อยว่ากัน หาวิธีที่จะมีบทสรุปร่วมกันอย่างสันติวิธีต่อไป  " นายอนุชา  กล่าว 

ประชุมครม.หารือเปิดสภาผ่าทางตันวิกฤตประเทศ