ปลดแอกออกแถลงการณ์ยื่น3เงื่อนไขเพื่อประโยชน์สูงสุดปชช.

"คณะประชาชนปลดแอก" ออกแถลงการณ์เรียกร้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมยื่น 3 ข้อ หยุดดำเนินคดีปชช.-ปล่อยตัวโดยไร้เงื่อนไข-สภาผ่านร่างแก้รธน.ประชาชน

19 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะประชาชนปลดแอก ได้ออกแถลงการณ์ คณะประชาชนปลดแอก - Free Peopleเรื่อง "การเปิดประชุมสมัยวิสามัญต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน" โดยมีเนื้อหา ดังนี้

จากสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความตึงเครียดอย่างรุนแรง โดยเกิดจากการใช้อำนาจรัฐภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผลทำให้มีการใช้อำนาจรัฐและการออกคำสั่งที่ขัดต่อหลักสากล ส่งผลให้มีประชาชนถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาขัดขืนต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไม่เป็นธรรม

ดังนั้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทางคณะประชาชนปลดแอก จึงขอเรียกร้องให้การเปิดประชุมสมัยวิสามัญที่จะเกิดขึ้น ต้องพิจารณาข้อเรียกร้อง ดังต่อไปนี้

1.หยุดดำเนินคดีแก่ประชาชนทุกกรณี

2.ปล่อยบุคคลที่ต้องข้อหาตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม และเกิดขึ้นภายใต้อำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง

3.สภาต้องรับหลักการผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพื่อเป็นการหาทางออกให้แก่ประเทศ และเป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ทางคณะประชาชนปลดแอก มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการดำเนินการตามที่ข้อเรียกร้อง เพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองคลี่คลายและเกิดความสันติอย่างแท้จริง

ด้วยความเคารพต่อประชาธิปไตยอันอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชน

คณะประชาชนปลดแอก

#ประชาชนปลดแอก

#FREEPEOPLE

ปลดแอกออกแถลงการณ์ยื่น3เงื่อนไขเพื่อประโยชน์สูงสุดปชช.