กลุ่มพรรคเล็กร่วมรัฐลั่นใครละเมิดสถาบันฯต้องดำเนินคดีตามกม.

พรรคเล็กหนุนเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ด้าน "มงคลกิตติ์" โวหากเปิดสภาฯ ม็อบน้อยลง ลั่นใครล่วงละเมิดสถาบัน ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่อย่าให้ถึงขนาดปี 2516-2519 ยันไม่ถอนตัวร่วมรัฐบาล

19 ตุลาคม 2563 นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรักธรรม พร้อมด้วย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ และตัวแทนพรรคประชาธรรมไทย ประกาศเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จากการที่ประชุมร่วมกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีความคิดเห็นตรงกันว่า นอกจากสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ประชาชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งนี้ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันพร้อมเห็นด้วยกับนายชวน ว่าอยากจะให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และให้ประชาชนนักศึกษาสามารถชุมนุมกันได้ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุม ภายใต้รัฐธรรมนูญ รวมถึงเห็นพ้องกับฝ่ายค้านให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นด้วยแล้ว แต่อาจจะช้าเกินไป จึงเห็นด้วยกับฝ่ายค้านซึ่งน่าจะเป็นทางออกดีที่สุด จะให้เยาวชนหรือผู้ชุมนุมมีเวที มีความหวังขึ้นมา ดังนั้น การเจรจาต้องเห็นชอบกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวุฒิสภาและผู้ชุมนุม ขณะที่ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ในฐานะกำกับและควบคุมดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน สถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องทำเรื่องเข้าสู่สภาฯ หากดำเนินการได้แล้ว จะส่งผลต่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังชุมนุมอยู่ปัจจุบันนี้ ทำให้สภาพการชุมนุมลดน้อยลง และหันหน้าเข้ามาคุยกัน ถือเป็นทางออกของประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลร่วมกัน รวมกับวุฒิสภาในการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ตามมาตรา 256สถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างไรก็ตาม เพราะจะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่วนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่อย่าใช้ตัวอย่างเหมือนปี 2516 และ 2519 เพราะทุกคน คือ คนไทย ไม่ควรเพิ่มโจทย์ความขัดแย้ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ เป็นที่เคารพสักการะ บางความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็ต้องหันมาพูดคุย หาตรงกลาง ซึ่งควรมีการเจรจาส่งตัวแทนพูดคุยทั้งทางลับและทางเปิดเผย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังมีอีก 5 พรรคเล็กร่วมรัฐบาล ได้ร่วมกันแถลงข่าว โดยยืนยันต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 พร้อมยืนยันไม่ออกจากพรรคร่วมรัฐบาล