"ชวน" ถกรัฐบาล-ฝ่ายค้าน หาทางออกประเทศ

"ชวน หลีกภัย" ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกตัวแทนฝ่ายค้าน-รัฐบาล หารือภายในหาทางออกประเทศ ไม่ฟันธงต้องเปิดประชุมวิสามัญหรือไม่ ระบุทุกคนมีสิทธิ์แสดงคิดเห็น หลังม็อบเมินกลไกรัฐสภา

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการหารือกับตัวแทนพรรคการเมือง เพื่อวางแนวทางให้สภาผู้แทนราษฎรหาทางออกวิกฤตการเมือง ว่า เป็นการหารือภายในกับตัวแทนพรรคการเมืองเท่านั้น ซึ่งฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่สามารถแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลได้ แต่หากการหารือในวันนี้ได้ข้อสรุปอย่างไร ก็อาจส่งเป็นข้อแนะนำไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือส่งให้รัฐบาล

"ชวน" ถกรัฐบาล-ฝ่ายค้าน หาทางออกประเทศ


ทั้งนี้ นายชวน กล่าวว่า แม้การเปิดประชุมวิสามัญ จะไม่ทำให้หาทางออกได้ทันที แต่ก็ถือเป็นหนทางหนึ่งที่ให้ทุกฝ่ายมีเวทีหาทางออกร่วมกัน ขณะเดียวกันก็เหลือเวลาอีก 10 วัน ก็จะเปิดประชุมเปิดประชุมสภา รัฐสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 แล้ว ส่วนที่กลุ่มผู้ชุมนุมหันหลัง และไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภานั้น ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความเห็นส่วนตัว ซึ่งภารกิจแต่ละฝ่ายก็ต่างทำหน้าที่กันไป ขณะที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ส่วนตัวไม่ขอก้าวล่วง เพราะแต่ละคนก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไป ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม และหลายพรรคการเมืองที่เห็นว่า ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีนั้น นายชวน กล่าวว่า เบื้องต้นคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ ได้ทำเรื่องขอขยายเวลาไปอีก 15 วัน ซึ่งการจะพิจารณาญัตติเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการฯ จะส่งเรื่องเข้ามา