ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชาวภูเก็ต ประกอบพิธีส่งเก้งถวายพระพร ร.10

358 11

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และปล่อยขบวนแห่ เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2563 ชมรมอ๊ามภูเก็ต ประกอบพิธีส่งเก้ง (สวดมนต์) ถวายพระพรในหลวง ร.10

ภูเก็ต 17 ตุลาคม2563บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายชวนหลีกภัย ประธานรัฐสภาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และปล่อยขบวนแห่เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2563 ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต)เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาสังคมในจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ตและมรดกของชาติไทยมีภาคส่วนต่างๆ ซึ่งแต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


สำหรับการจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี กิจกรรม ประกอบด้วย ขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 มหาราชินี มุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่กำหนด ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา สี่แยกบางเหนียว ตรงไปยังเวทีกลางสะพานหิน เพื่อประกอบพิธีส่งเก้งหรือพิธีสวดมนต์แบบจีน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศาลเจ้าและสมาชิกในชุมชน เข้าร่วมขบวนประมาณ 1,500 คน

ทั้งนี้ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า 195 ปี จนถึงปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศให้ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ต และมรดกของชาติไทย ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง และสืบทอดในชุมชนจากรุ่นหนึ่งมายังอีกรุ่นหนึ่ง

เรื่องโดย สาลินี ปราบ | ภาพโดย สาลินี ปราบ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend