ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สายสีน้ำเงิน ปิดให้บริการ 5 สถานี!

2.69K 55
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สายสีน้ำเงิน ปิดให้บริการ 5 สถานี!

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สายสีน้ำเงิน ประกาศหยุดให้บริการ 5 สถานีตามคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแกขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง .

คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแกขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 9 / 2563

เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นั้น

เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชน และมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 4 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 5 แห่งประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารรชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผศ. 2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหนผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่เวลา 14.30 นาฬิกา จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือใช้ในภารกิจของทางราชการ

(1) สถานีรถไฟฟ้าบีที่เอส (BTS) สายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีพหลโยธิน 24 สถานีห้าแยกลาดพร้าวสถานีหมอชิต สถานีอโสก สถานีอุดมสุข และสถานีบางนา

(2) สถานีถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สายสีลม ได้แก่ สถนีช่องนนทรี สถานีสุรศักดิ์ สถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่

(3) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สายสีน้ำเงิน ได้แก่ สถานีหัวลำโพง สถานีลุมพินี สถานีสุขุมวิท สถานีพหลโยธิน และสถานีสวนจตุจักร

(4) ทางเชื่อมระหว่างตึกหรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skywalk) ได้แก่ ท่างเชื่อมตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้าบีที่เอส (BTS) ห้าแยกลาดพร้าวถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีพหลโยธินและทางเชื่อมตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้าบีที่เอส (BTS) สถานีอโศกถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สุขุมวิท

ข้อ 2 มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งการห้ามกระทำการอย่างใด ๆ ที่เป็นการปิดการจราจร ปิดเส้นทางคมนาคม หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้ไม่อาจใช้เส้นทางคมนาคมได้ตามปกติในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ โดยระมัดระวังมิให้มีกรปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

พลตำรวจเอก

( สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข )

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง


Update 18/10/2020 14 20: รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินมี ความจำเป็นต้องปิดให้บริการใน 5 สถานีได้แก่ 1.สถานีหัวลำโพง 2.สถานีลุมพินี 3.สถานีสุขุมวิท 4.สถานีพหลโยธิน5.สวนจตุจักร เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

เพื่อความปลอดภัยโดยรวมของผู้โดยสาร และเราจะรีบเปิดให้บริการทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวก

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend